Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

II Rzeczpospolita

  • Gabriel Narutowicz (prezydent RP od 9 do 16 grudnia 1922 roku)

Zdjęcie Gabriela NarutowiczaW latach 1920-1922 był ministrem robót publicznych w kolejnych rządach - Władysława Grabskiego, Wincentego Witosa oraz dwóch gabinetach Antoniego Ponikowskiego.

28 czerwca 1922 został ministrem spraw zagranicznych w rządzie Artura Śliwińskiego, a następnie w rządzie Juliana Ignacego Nowaka. W wyborach w roku 1922 nie udało mu się zdobyć mandatu poselskiego i przyjął propozycję PSL Wyzwolenie kandydowania na urząd Prezydenta RP.

Dwie pierwsze tury wyborów nie przyniosły rozstrzygnięcia. W trzeciej wybierano między dwoma kandydatami – Maurycym hr. Zamoyskim i Gabrielem Narutowiczem. O wyborze tego drugiego przesądziły głosy lewicy, mniejszości narodowych oraz PSL Piast. Narutowicz otrzymał 289 głosów wobec 227 głosów oddanych na hrabiego Zamoyskiego i 11 grudnia 1922 roku został zaprzysiężony na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkało się to z krytyką i protestami środowisk prawicowych zarzucających nowemu prezydentowi ateizm, przynależność do masonerii i popieranie polityki Józefa Piłsudskiego.

Narutowicz sprawował urząd prezydenta RP przez 5 dni. 16 grudnia 1922 roku o godzinie 12. został zastrzelony na schodach „Zachęty” przez Eligiusza Niewiadomskiego.

  • Stanisław Wojciechowski (prezydent RP od 22 grudnia 1922 roku do 14 maja 1926 roku)

15 stycznia 1919 roku został mianowany przez Naczelnika Państwa na stanowisko ministra spraw wewnętrznych w gabinecie Ignacego Paderewskiego. 20 grudnia 1922 roku został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej pokonując Kazimierza Morawskiego stosunkiem głosów 298 do 221. Urząd ten sprawował od 22 grudnia 1922 roku do 15 maja 1926 roku, kiedy to w wyniku majowego zamachu stanu złożył urząd Prezydenta. Do czasu wyboru jego następcy obowiązki Prezydenta pełnił Marszałek Sejmu, Maciej Rataj.


Stanisław Wojciechowski zmarł w 1953 roku w Gołąbkach koło Warszawy.

  • Ignacy Mościcki (prezydent RP od 4 czerwca 1926 roku do 30 września 1939 roku)

Zdjęcie Ignacego MościckiegoUrząd Prezydenta RP pełnił przez dwie kadencje. 4 czerwca 1926 roku na Zamku Królewskim został zaprzysiężony przed Zgromadzeniem Narodowym na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w obecności rządu, korpusu dyplomatycznego, przedstawicieli prasy i rodziny. 9 maja 1933 roku, również na Zamku Królewskim, który uczynił swą siedzibą, został zaprzysiężony na drugą kadencję prezydencką. 1 września 1939 roku, zgodnie z art. 24 Konstytucji kwietniowej wyznaczył Edwarda Śmigłego-Rydza na swego następcę na wypadek „opróżnienia się urzędu przed zawarciem pokoju”.

 

17 września, w dniu agresji Związku Radzieckiego na Polskę, udał się do Rumunii, gdzie wraz z Śmigłym-Rydzem został internowany. 24 września 1939 roku następcą mianował dotychczasowego ambasadora RP w Rzymie gen. Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego, a 30 września, po złożeniu rezygnacji z urzędu, Władysława Raczkiewicza. W grudniu 1939 r. wraz z rodziną przeniósł się do Szwajcarii, gdzie 2 października 1946 roku zmarł w Versoix pod Genewą.

  • Edward Śmigły-Rydz

Na mocy art. 24 ust. 1 Konstytucji Kwietniowej 1 września 1939 roku został następcą prezydenta Mościckiego na wypadek opróżnienia się urzędu przed zawarciem pokoju. Po przekroczeniu granicy z Rumunią 18 września 1939 roku i internowaniu prezydent Mościcki odwołał decyzję.

  • Bolesław Wieniawa-Długoszowski

Wyznaczony przez prezydenta Mościckiego na mocy art. 24 Konstytucji Kwietniowej na następcę Prezydenta RP na wypadek opróżnienia się urzędu przed zawarciem pokoju. Na zarządzeniu widniała data 17 września 1939 roku, ale faktycznie zostało ono wydane 25 września 1939 roku. Wobec sprzeciwu Francji i generała Władysława Sikorskiego Wieniawa-Długoszowski zrzekł się urzędu. Decyzja została odwołana 26 września 1939 roku, ale na dokumencie wstawiono datę 17 września 1939 roku.
 

Poleć znajomemu
pn wt śr czw pt so nd
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31