Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Prawa autorskie

Teksty i zdjęcia własne

 

Autorskie prawa majątkowe do wszystkich zdjęć fotografów Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przysługują Kancelarii. Zdjęcia pochodzące z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP mogą być wykorzystywane jedynie w celu ilustrowania materiałów, dotyczących działań Prezydenta RP. Jakakolwiek ingerencja w integralność zdjęcia - w tym kadrowanie czy obróbka graficzna - jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć pochodzących z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP w celach komercyjnych lub w materiałach o charakterze politycznym jest zabronione. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjęcia nie może naruszać dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta RP, Jego Rodziny i innych figurujących na nich osób oraz Kancelarii Prezydenta RP. Publikujący zdjęcia zobowiązany jest do oznaczenia każdego zdjęcia niezależnie od sposobu jego wykorzystania imieniem i nazwiskiem fotografa Kancelarii Prezydenta RP wraz z podaniem źródła jego pochodzenia .


Udzielenie zezwolenia na korzystanie ze zdjęcia (zdjęć), nie oznacza, iż z zezwoleniem tym wiąże się automatyczna zgoda na rozpowszechnianie wizerunku osoby (osób) na zdjęciu (zdjęciach) tam uwidocznionym. Korzystająca ze zdjęcia zobowiązana jest we własnym zakresie uzyskać stosowne zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku, o ile jest ono wymagane przepisami prawa. Kancelaria Prezydenta RP nie ponosi w takim przypadku odpowiedzialności za rozpowszechnianie wizerunku przez osobę korzystającą ze zdjęcia, zarówno wobec tej osoby, jak i osoby (osób), której wizerunek bezprawnie rozpowszechniono.


 

Depesze PAP

 

Zamieszczone na stronach internetowych portalu prezydent.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP będącym bazą danych, której producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronioną przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Kancelarię Prezydenta RP na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

 

Projekt znaku „2+” - został opracowany przez „Brand Nature Access” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Poleć znajomemu