Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Pytania i odpowiedzi

Kto może zostać uczestnikiem Konkursu?

 

Zgodnie z §1 Regulaminu Konkursu „Uczestnikami Konkursu mogą być tylko koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212, z późn. zm.)”.

 

Czy w Konkursie mogą wziąć udział tylko te Koła, które istniały minimum 2 lata przed rejestracją w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich?

 

Nie. Warunek uczestnictwa w Konkursie polegający na udokumentowaniu minimum 2-letniej działalności Koła nie jest powiązany z datą rejestracji w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez ARiMR.

 

Okres 2 lat należy liczyć wstecz od dnia zgłoszenia udziału w Konkursie.

 

Oznacza to, że jeśli Karta zgłoszeniowa została poprawnie wypełniona i przesłana np. dnia 15 marca 2021 roku, to Koło musi wykazać udokumentowaną działalność za okres nie krótszy niż od dnia 15 marca 2019 roku, niezależnie od tego, kiedy zostało formalnie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW.

Poleć znajomemu