Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 9 września 2021

Pierwsza Dama odwiedziła Polską Szkołę przy Ambasadzie RP w Budapeszcie

  |   Wizyta Pierwszej Damy w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP w Budapeszcie Wizyta Pierwszej Damy w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP w Budapeszcie Wizyta Pierwszej Damy w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP w Budapeszcie Wizyta Pierwszej Damy w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP w Budapeszcie Wizyta Pierwszej Damy w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP w Budapeszcie Wizyta Pierwszej Damy w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP w Budapeszcie Wizyta Pierwszej Damy w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP w Budapeszcie Wizyta Pierwszej Damy w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP w Budapeszcie Wizyta Pierwszej Damy w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP w Budapeszcie Wizyta Pierwszej Damy w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP w Budapeszcie Wizyta Pierwszej Damy w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP w Budapeszcie Wizyta Pierwszej Damy w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP w Budapeszcie Wizyta Pierwszej Damy w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP w Budapeszcie Wizyta Pierwszej Damy w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP w Budapeszcie Wizyta Pierwszej Damy w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP w Budapeszcie Wizyta Pierwszej Damy w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP w Budapeszcie Wizyta Pierwszej Damy w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP w Budapeszcie Wizyta Pierwszej Damy w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP w Budapeszcie

Podczas tegorocznych Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej Agata Kornhauser-Duda i Anita Herczegh spotkały się zdalnie. Przy tej okazji Pierwsza Dama Polski przedstawiła swojej rozmówczyni publikację przygotowaną przez Polską Szkołę przy Ambasadzie RP w Budapeszcie. Przewodnik pt. „Węgry oczami dzieci” powstał z inicjatywy uczniów, którzy prezentują polsko-węgierską historię, opisują interesujące miejsca, które trudno znaleźć w typowych przewodnikach turystycznych oraz wyjaśniają lokalne zjawiska i zwyczaje. Dzisiaj, w trakcie wizyty Pary Prezydenckiej, Agata Kornhauser-Duda odwiedziła polską placówkę w stolicy Węgier.

 

 

Szkoła Polska w Budapeszcie podlega Ministerstwu Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzi kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo lub stale zamieszkałych na Węgrzech w ramach 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum. Pierwsza Dama obejrzała nowoczesne sale lekcyjne oraz bibliotekę liczącą ok. 15 tys. woluminów. Podczas spotkania ze społecznością szkoły Agata Kornhuaser-Duda zapoznała się z działalnością ośrodka oraz osiągnięciami uczniów. Oprócz realizacji podstawowych celów dydaktycznych szkoła troszczy Zobacz także: Rozmowa Pierwszych Dam w Dniu Przyjaźni Polsko-Węgierskiej się o podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród dzieci, zapoznaje uczniów z dziedzictwem narodowym w kontekście kultury węgierskiej i europejskiej. Szkoła oferuje różnorodny wachlarz imprez kulturalnych, a Fundacja Rodzice Szkole Polskiej - wspierająca edukację dzieci posiadających polskie obywatelstwo - organizuje zajęcia sportowe i wydarzenia kulturalne dla uczniów szkoły, przygotowuje uroczystości patriotyczne, organizuje wycieczki do Polski i na Węgrzech.  Działalność fundacji ma na celu integrację najmłodszej Polonii węgierskiej, przybliżenie polskich tradycji i aktywny udział młodych ludzi w ambitnych projektach edukacyjno-kulturalnych związanych z Polską i Węgrami. 

 

 

Do najnowszych przedsięwzięć fundacji należy projekt przewodników edukacyjno-turystycznych pt. „Polska oczami dzieci” i „Węgry oczami dzieci”, w którym uczestniczą dzieci w wieku 6-15 lat. Publikacja przybliża polsko-węgierską historię, przedstawia mało znane interesujące miejsca oraz wyjaśnia lokalne zjawiska i zwyczaje. Uczestnicy projektu opowiedzieli dzisiaj o inspiracjach do pracy, wyjaśniali różnice w codziennych zwyczajach mieszkańców obu krajów, prezentowali niespotykane w popularnych przewodnikach miejsca na Węgrzech i w Polsce oraz podzielili się przygodami, jakie spotkały ich podczas przygotowań publikacji. Pierwsza Dama pogratulowała uczniom, pedagogom i rodzicom niecodziennego pomysłu i wspaniałej realizacji. W jej ocenie przewodnik jest bardzo interesującą lekturą zawierającą wiele cennych, praktycznych porad. Przekazała też słowa uznania Małżonki Prezydenta Węgier, która węgierskojęzyczną wersję przewodnika otrzymała w marcu br. przy okazji obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

 

 

W trakcie wizyty uczniowie zaprezentowali wiersze, których recytacje przygotowali w związku z udziałem w konkursie zainicjowanym przez Agatę Kornhauser-Dudę pt. „Słowem-Polska”. Uroczyste ogłoszenie wyników wydarzenia skierowanego do młodzieży polonijnej z całego świata miało miejsce w lipcu br. czytaj więcej>>> 

 

Pierwsza Dama rozmawiała z uczestnikami konkursu o wyborze utworów, przygotowaniach nagrań i odkrywaniu polskiej kultury i historii. Agata Kornhauser-Duda podziękowała wszystkim uczniom za ich chęci i zaangażowanie w naukę języka polskiego w czasie wolnym, w zdobywanie wiedzy o kraju przodków i szczere zainteresowanie własnym pochodzeniem.

 

 

Poleć znajomemu