Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Środa, 24 lutego 2021

Pierwsza Dama: Koła Gospodyń Wiejskich stanowią podporę lokalnych społeczności

  |   Pierwsza Dama rozmawiała z członkiniami Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Koneckiego oraz z przedstawicielami Starostwa w Końskich – Koła Gospodyń Wiejskich stanowią podporę lokalnych społeczności – mówiła Pierwsza Dama podczas spotkania – Należy odczarować mit Kół Gospodyń Wiejskich. Obecnie te kobiece organizacje nie tylko kultywują tradycje, ale podejmują bardzo różnorodne wyzwania współczesności – akcentowała Pierwsza Dama rozmawiała z członkiniami Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Koneckiego oraz z przedstawicielami Starostwa w Końskich

– Koła Gospodyń Wiejskich stanowią podporę lokalnych społeczności – mówiła Pierwsza Dama, dziękując rozmówcom za inicjatywę zorganizowania dzisiejszego zdalnego spotkania. Uczestniczyły w nim członkinie Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Koneckiego oraz przedstawiciele Starostwa w Końskich.

 

Rada zrzeszająca przedstawicielki różnych KGW powstała w ubiegłym roku z inicjatywy Starosty Powiatu Koneckiego, Grzegorza Pieca oraz Prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Zobacz także: Gala finałowa konkursu „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa” Pierwsza Dama gościła członkinie Koła Gospodyń Wiejskich ze Starej Dąbi II Mazowiecki Kongres Kół Gospodyń Wiejskich Sworzycach, Justyny Rupniewskiej. Organizacja pełni rolę konsultacyjną, doradczą i inicjatywną, dba o rozwój gminnych organizacji, wspiera ich formalną działalność oraz współpracę na rzecz mieszkańców powiatu.

 

Od początku pełnienia roli Pierwszej Damy Agata Kornhauser-Duda sprzyjała Kołom Gospodyń Wiejskich, dostrzegając ich ogromny potencjał w kultywowaniu tradycji, ale także w działalności na rzecz lokalnych społeczności. – Panie tworzące koła są liderkami swoich środowisk, znając najlepiej ich potrzeby i obszary wymagające rozwoju. Są Panie bardzo dużym wsparciem dla samorządów, dlatego idea połączenia i współpracy samorządu z kołami wydaje mi się bardzo cenna – stwierdziła podczas dzisiejszej rozmowy Małżonka Prezydenta.

 

Dyskusja z przedstawicielami rady oraz starostwa dotyczyła oddolnych inicjatyw na rzecz rozwoju regionalnego, obszaru dotychczasowych działań oraz przyszłych planów. Mówiono o kołach w kontekście grup podtrzymujących tradycję i kulturę regionalną, ale podkreślano też społeczną rolę organizacji zrzeszających mieszkańców. Wskazywano na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, inicjowanie inwestycji i reprezentację interesów lokalnych środowisk.

 

 

Gospodynie podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i kursach poświęconych projektom unijnym, angażują się w promocję regionu, dbają o zachowanie lokalnych tradycji, kultury i historii. Podejmują też współpracę z kołami polonijnymi. – Należy odczarować mit Kół Gospodyń Wiejskich. Obecnie te kobiece organizacje nie tylko kultywują tradycje, ale podejmują bardzo różnorodne wyzwania współczesności – akcentowała Pierwsza Dama.

 

Panie opowiedziały o wielu projektach, które udało się zrealizować w ciągu zaledwie roku funkcjonowania rady, przedstawiły także założenia nowej inicjatywy. Są nimi kultywowanie tradycji, wymiana doświadczeń i promocja powiatu we współpracy z partnerami: Czeskim Związkiem Kobiet z Pragi oraz Gromadą Bajkowiecką z Ukrainy. Małżonka Prezydenta podziękowała rozmówczyniom za ich wkład w zachowanie dziedzictwa, tworzenie platformy wymiany międzypokoleniowych doświadczeń oraz promocję Polski poza granicami kraju.

 

 

Poleć znajomemu