Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 3 września 2015

Pierwsza lekcja języka niemieckiego z Pierwszą Damą

Uczniowie Liceum Polonijnego Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie uczestniczyli w pierwszej lekcji języka niemieckiego, którą przeprowadziła Agata Kornhauser-Duda w rozpoczynającym się roku szkolnym 2015/2016. Pierwsza Dama będzie prowadzić Koło Języka Niemieckiego w ramach wolontariatu.

 

Liceum Polonijne tworzy ponad 150-osobowa społeczność nauczycieli oraz uczniów, którzy mają polskie korzenie i pochodzą z wielu dawnych republik ZSRR. Ich przodkowie znaleźli się poza granicami Polski bez własnej woli, na skutek wywózek na Wschód lub w wyniku zmiany granic Polski.

 

Szkoła funkcjonuje na prawach szkoły publicznej, dzięki temu otrzymuje subwencję oświatową na kształcenie uczniów. Młodzież zamieszkuje w szkolnym internacie, gdzie zapewnia się całodobową opiekę, wsparcie psychologa i pomoc w nauce. Wyżywienie uczniów częściowo dofinansowuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą”. Pobyt młodych Rodaków w Polsce, zajęcia dodatkowe umożliwiające realizację pasji i rozwijanie talentów, finansowane są ze środków przekazywanych Fundacji „Dla Polonii”.

Poleć znajomemu