Dodatkowe narzędzia

Bezpłatne praktyki studenckie/wolontariat w KPRP

W Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej istnieje możliwość organizacji:

  • bezpłatnej praktyki studenckiej,
  • wolontariatu.

Komórką wyznaczoną w Kancelarii Prezydenta RP do realizacji zadań związanych z odbywaniem bezpłatnej praktyki studenckiej i wolontariatu jest Biuro Szefa Kancelarii – Zespół Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

 

Osoby zainteresowane odbyciem bezpłatnych praktyk studenckich/wolontariatem proszone są o wypełnienie załączonego formularza „Zgłoszenie na bezpłatną praktykę studencką/wolontariat” i przesłanie go do Kancelarii Prezydenta RP w wybranej formie:

  • pocztą tradycyjną na adres:

Kancelaria Prezydenta RP

Biuro Szefa Kancelarii – Zespół Zarządzania Zasobami Ludzkimi

ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
  • pocztą elektroniczną na adres:
  • doręczyć osobiście do Biura Podawczego KPRP, przy ul. Wiejskiej 10, wejście D, pok. nr 8 w godzinach
    8.15 – 16.15 od poniedziałku do piątku.
Prosimy o oznaczenie przesyłek dopiskiem: „Praktyka studencka” lub ”Wolontariat”.
Poleć znajomemu