Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Gertruda Uścińska

Prof. dr hab., prawnik, pracownik naukowy i wykładowca, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 
Profesor na Uniwersytecie Warszawskim, profesor pionu polityki społecznej w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, przewodnicząca Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej w Polskiej Akademii Nauk, członek biura zarządzającego Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego (ISSA) oraz przewodnicząca Komitetu Sterującego ds. ubezpieczeń na wypadek starości, inwalidztwa i śmierci żywiciela ISSA.
 
Ekspert w programach badawczych uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych państw członkowskich Unii Europejskiej: Uniwersytetu w Antwerpii i Uniwersytetu w Gandawie (Belgia), Instytutu Maxa Plancka (Niemcy) i innych, w związku z realizacją programów unijnych (Consensus, Special, LAW, trESS, FreSsco, MoveS), kierownik i ekspert w projektach badawczych polskich i międzynarodowych.
 
Autorka wielu publikacji z zakresu polityki społecznej, zabezpieczenia społecznego, ubezpieczenia społecznego, prawa europejskiego.
Poleć znajomemu