Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Jerzy Zająkała

 Jerzy Zająkała, prawnik i ekonomista, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i studiów MBA na Le Moyne College w  Syracuse (USA). Od 1990r. wójt gminy Łubianka, pow. toruński. W latach 1998–2002 oraz 2006, 2010 i 2014 radny Rady Powiatu Toruńskiego. W latach 1992–94 oraz  2003–2015 członek zarządu Związku Gmin Wiejskich RP. W latach 2004–2015 członek Komitetu Regionów UE (KR) w Brukseli, pełniący tam funkcje: (2006–2008)  wiceprzewodniczący grupy polit. Unia na Rzecz Europy Ojczyzn – Przymierze Europejskie (UEN-EA) oraz wiceprzewodniczący Komisji Zrównoważonego Rozwoju KR,  (2008–2010) przewodniczący Komisji Zrównoważonego Rozwoju KR, (2010–2012) przewodniczący grupy politycznej Przymierze Europejskie (EA) jako następcy UEN-EA,  (2012–2015 wiceprzewodniczący grupy EA), od lutego 2015 r. wiceprzewodniczący grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

 

 W latach 2009–2010 członek Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie RP.

 

 Sprawozdawca dwóch opinii KR, w tym w 2013 r. nt. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Przewodniczył ponad 30 konferencjom, seminariom międzynarodowym i  posiedzeniom komisji w państwach członkowskich UE, poświęconym sprawom rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, WPR oraz rozwojowi zrównoważonemu.

 

Od 2015 r. członek zarządu porozumienia ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Aktywny samorządowiec zabiegający na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym o równomierny rozwój miast i obszarów wiejskich oraz poprawę jakości życia na tych terenach.

 

Ekspert w dziedzinie rolnictwa i rozwoju wsi w projekcie Rządu Technicznego prof. Piotra Glińskiego.

Poleć znajomemu