Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Jerzy Kwieciński

20 września 2019 r. otrzymał nominację na stanowisko ministra finansów, inwestycji i rozwoju. 9 stycznia 2018 r. został przez Prezydenta RP powołany na stanowisko ministra inwestycji i rozwoju. 20 listopada 2015 r. powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju.

 

W latach 2005-2008 pełnił funkcję wiceministra rozwoju regionalnego. Był bezpośrednio odpowiedzialny za koordynację polityki rozwoju kraju i polityki spójności (Strategia rozwoju kraju 2007-2015 i Narodowa strategia spójności 2007-2013) oraz za negocjacje z Komisją Europejską. Uczestniczył w przygotowaniu programów operacyjnych.

 

Od maja 2008 r. prezes zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości i wiceprezes zarządu Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości sp. z o. o. Ekspert BCC ds. rozwoju regionalnego i funduszy strukturalnych. Zajmował się również doradztwem przy raportach Banku Światowego. Absolwent i doktorant Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.                    

 

W 1996 roku ukończył studia MBA. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium dla Menedżerów w Szkole Głównej Handlowej. Pracował jako nauczyciel akademicki i pracownik naukowy na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, prowadził projekty badawczo - rozwojowe na rzecz przemysłu. W latach 1993 - 2004 pracował w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.

 

Jest przewodniczącym Konwentu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2015 r. został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Jest Koordynatorem sekcji Samorząd, polityka spójności.  

 

Poleć znajomemu