Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piotr Szukalski

Dr hab. Piotr Szukalski, profesor nadzw. w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej UŁ. Ukończył studia z zakresu ekonomii i zarządzania w krakowskiej Akademii Ekonomicznej (obecny Uniwersytet Ekonomiczny), zaś rozprawę doktorską z demografii i habilitacyjną z demografii i polityki społecznej obronił na Uniwersytecie Łódzkim.

 

Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza demografii, gerontologii społecznej i polityki społecznej, zaś przedmiotem jego badań są przede wszystkim: przebieg procesu starzenia się ludności Polski i jego konsekwencje, przemiany modelu rodziny polskiej, polityka ludnościowa oraz relacje międzypokoleniowe zarówno na poziomie mikro, jak i makro.

 

W latach 2007-2010 członek Zespołu ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, zaś w latach 2008-2010 reprezentant polskich organizacji senioralnych w European Older People's Platform. Od 2008 r. członek z wyboru Komitetu Prognoz PAN i Komitetu Nauk Demograficznych PAN.

 

Autor ponad 250 publikacji, w tym ponad 100 artykułów publikowanych w takich czasopismach jak: „Polityka Społeczna, „Studia Demograficzne, „Gerontologia Polska, „Wiadomości Statystyczne.

Poleć znajomemu