Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Ewa Leś

Prof. dr hab. Ewa Leś, politolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzw. UW i kierownik Zakładu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Polityki Społecznej UW.

 

Specjalista w zakresie nierówności społeczno-ekonomicznych, przemian współczesnej rodziny i polityki rodzinnej oraz roli zrzeszeń społecznych w państwie.

 

Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, The EMES Network oraz International Society for Third Sector Research. Koordynator projektów badawczych z zakresu polityki rodzinnej i społeczeństwa obywatelskiego. Członek Kolegium Redakcyjnego brytyjskiego czasopisma naukowego „Voluntary Sector Review”.

 

Autorka licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych, redaktor książek i opracowań.

 

Wielokrotnie nagradzana przez Rektora UW za osiągnięcia naukowe i działalność dydaktyczną.

 

W 2009 r. odznaczona przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi naukowe i społeczne na rzecz osób potrzebujących pomocy.

 

Członek Narodowej Rady Rozwoju powołanej w 2010 r. przez śp. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP.

Poleć znajomemu