Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Barbara Kromolicka

Prof. dr hab. Barbara Kromolicka, pedagog społeczny, wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, przewodnicząca Sekcji ds. polityki szkolnictwa wyższego i parametryzacji jednostek naukowych PAN, członek Prezydium Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej w Polsce, członek Rady ds. Seniora oraz Komisji ds. polityki senioralnej przy Prezydencie Miasta Szczecin. W latach 1986-1990 wiceprezes Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego ds. upowszechniania kultury fizycznej.  Przewodnicząca sekcji ds. Wychowania w rodzinie oraz autorka materiałów Synodu Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Prekursorka tworzenia oraz merytoryczny opiekun świetlic środowiskowych w Szczecnie. Prodziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego ds. kształcenia i akredytacji w latach 2002-2008, a w latach 2008 - 2016. Dziekan tego Wydziału.

 

Profesor nauk społecznych. Absolwentka studiów na kierunku pedagogika ukończonych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu oraz studiów podyplomowych „Pedagogika Prawa i Readaptacji Niedostosowanych Społecznie" ukończonych na Uniwersytecie Opolskim.

 

Zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce: Rodziny w kulturowej kreacji, a szczególnie zagadnieniu jakości współczesnego rodzicielstwa; Pracy socjalnej w systemie kształcenia i polach praktyki; Funkcjonowania człowieka w sytuacjach granicznych; Animacji środowiska poprzez wprowadzanie społecznych i edukacyjnych idei wolontariatu. Prekursorka badań nad wolontariatem w Polsce, szczególnie nad wolontariatem hospicyjnym, któremu poświęciła wiele swoich publikacji i wystąpień naukowych.

 

Autorka czterech monografii autorskich, redaktor lub współredaktor naukowy szesnastu prac zbiorowych oraz blisko stu dwudziestu artykułów i rozpraw opublikowanych w recenzowanych monografiach i czasopismach o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim.

 

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrną Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego w uznaniu zasług dla rozwoju regionu, Złotą Odznaką Akademickiego Związku Sportowego oraz Brązowym Krzyżem Zasługi za upowszechnianie Kultury Fizycznej w Polsce.

 

Miłośniczka muzyki klasycznej i popularnej oraz sportu.

Poleć znajomemu