Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Maria Jolanta Ochman

Maria Jolanta Ochman, mgr socjologii, ukończyła Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, terapeuta-tyflopedagog.

 

Od 1989 r. członek NSZZ „Solidarność”. W latach 1983-1998 terapeuta w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących. Od 1998 r. do chwili obecnej członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Od 2002 r. do chwili obecnej przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”. W latach 1999-2002 członek Rady Mazowieckiej Kasy Chorych. Od 2007 r. do chwili obecnej wiceprzewodnicząca Rady Mazowieckiego Oddziału NFZ. W latach 2006-2010 członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, odpowiedzialna za problematykę zdrowotną. Od 2011 r. do chwili obecnej konsultor Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, powołana przez Konferencję Episkopatu Polski. Od 2015 r. członek Rady NFZ delegowany przez reprezentatywne organizacje związkowe.

 

Ukończyła liczne kursy i szkolenia, m.in.: w zakresie negocjacji i zarządzania, dialogu społecznego i organizacji służby zdrowia. Uczestniczy w pracach europejskich związków zawodowych w branży ochrony zdrowia.

 

Posiada na swoim koncie publikacje prasowe na temat ochrony zdrowia w periodykach branżowych, w „Tygodniku Solidarność”, „Naszym Dzienniku”.

Poleć znajomemu