Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Marek Balicki

Marek Balicki, lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii I stopnia i psychiatrii II stopnia. Kierownik Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wolskim w Warszawie i asystent w II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Członek Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN (w kadencji 2015-2018). Przewodniczący Rady Polskiej Ligi Walki z Rakiem oraz prezes Stowarzyszenia Oddziałów Psychiatrycznych Szpitali Ogólnych.

Był posłem I, II i VI kadencji Sejmu oraz senatorem V kadencji Senatu RP. W latach 1990-1992 był radnym miasta Ząbki, a w latach 2006-2007 był radnym i wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W latach 1992-1993 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej i przewodniczącym Międzyresortowego Zespołu ds. Reformy Opieki Zdrowotnej. W latach 1998-2001 był doradcą prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego ds. ochrony zdrowia. Dwukrotnie pełnił funkcję ministra zdrowia (2003 oraz 2004-2005). Był dyrektorem kilku mazowieckich szpitali (Szpitala Psychiatrycznego „Drewnica”, Szpitala Bielańskiego i Szpitala Wolskiego).

 

Działa w różnych organizacjach społecznych i zawodowych. Był wieloletnim prezesem Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi oraz członkiem Zarządu Głównego Polskiej Unii Onkologii. Był inicjatorem powołania stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

Prowadził wykłady na studiach i szkoleniach podyplomowych m. in.: z zakresu organizacji i finansowania opieki zdrowotnej, zarządzania w służbie zdrowia oraz praw człowieka. Jest autorem licznych publikacji z tego zakresu.

 

W latach 80. aktywnie działał w „Solidarności” oraz w opozycyjnych strukturach podziemnych.

Poleć znajomemu