Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Maciej Korkuć

 Dr Maciej Korkuć, historyk, absolwent Wydziału Historycznego UJ, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.  Adiunkt w Akademii Ignatianum w Krakowie.

 
 W latach 2012-2016 r. naczelnik oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Krakowie, od 2016 r. naczelnik oddziałowego  Biura Badań Historycznych IPN w Krakowie oraz naczelnik oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa. Od 2007  r. w skali ogólnopolskiej koordynuje działania IPN na rzecz przeciwdziałania gloryfikacji systemów totalitarnych w przestrzeni  publicznej.
 

 Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów i rozpraw naukowych oraz publicystycznych poświęconych najnowszym dziejom  Polski, dziejom totalitaryzmów, oporu społecznego oraz walk zbrojnych i oporu społecznego w latach 1939-1989, strukturom i  metodom pracy aparatu bezpieczeństwa, w tym: Zostańcie wierni tylko Polsce… Niepodległościowe oddziały partyzanckie w Krakowskiem 1944-1947 (2002), Józef Kuraś „Ogień”. Podhalańska wojna 1939-1945 (2011), Komunizm w Polsce (2005), Dzieje Kresów (2006), Zakopiańska Solidarność 1980-1989 (2006), Żołnierze Porucznika Wądolnego (2001), W cieniu czerwonej gwiazdy. Zbrodnie sowieckie na Polakach 1917-1956 (2010). Współautor opracowań zbiorowych, takich jak: Encyklopedia Kresów (2004), Aparat bezpieczeństwa w Polsce 1944-1956 (2005), Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956 (2007), Kronika komunizmu w Polsce (2009) oraz biogramów m.in. do słownika Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956 (2002). 

Poleć znajomemu