Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Eryk Łon

Dr hab. Eryk Łon, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, prof. nadzw. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W latach 1998-2012 pracował w Katedrze Bankowości, a od 2013 r. pracuje w Katedrze Finansów Publicznych.

 

Zainteresowania naukowe koncentrują się na tematyce rynku kapitałowego i bankowości.

 

Jest autorem książek: Makroekonomiczne uwarunkowania koniunktury na polskim rynku akcji w świetle doświadczeń międzynarodowych (2006 r.), Warto mieć polską walutę (2007 r.) oraz Powiązania amerykańskiej polityki budżetowej i pieniężnej z sytuacją na dojrzałych i wschodzących rynkach akcji (2011 r.).

Poleć znajomemu