Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Bolesław Pochopień


Prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień, profesor zw. w Instytucie Informatyki, na Wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Rozprawa doktorska została zakwalifikowana w dyscyplinie automatyka, a rozprawa habilitacyjna w dyscyplinie informatyka. Uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych.

 

Staż przemysłowy odbył w Zakładach Urządzeń Komputerowych MERA-ELZAB w Zabrzu. W latach 1990-1996 pełnił w Politechnice Śląskiej funkcję prorektora ds. dydaktyki, a w latach 1996-2002 funkcję rektora. W latach 2002-2014 był dodatkowo zatrudniony na stanowisku profesora zw. w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Tematyka prac naukowych obejmuje dyscypliny naukowe automatykę i informatykę, a w szczególności automatyzację procesów przemysłowych, teorię i technikę systemów cyfrowych, arytmetykę systemów cyfrowych, systemy cyfrowe i mikrokomputerowe. Uczestniczył w pracach naukowo-badawczych realizowanych na zlecenie z przemysłu. Jako Rektor skutecznie realizował rozwój Politechniki Śląskiej jako uczelni wielokampusowej, przybliżając miejsce studiowania do miejsca zamieszkania studenta.

 

Doświadczenia związane z działalnością w gremiach samorządowych (w latach 1990-2002 był radnym Zabrza, pełniąc w latach 1990-1994 funkcję wiceprzewodniczącego, a w latach 1994-1998 funkcję przewodniczącego Rady) zdecydowanie sprzyjały rozwojowi Uczelni (przekazywanie przez samorządy obiektów dydaktycznych, pozyskiwanie unijnych środków pomocowych w ramach wspólnie opracowywanych wniosków, realizacja z samorządami wielu wspólnych przedsięwzięć na rzecz dobra wspólnego Uczelni i Regionu).

 

Uczestniczył również aktywnie w pracach zespołów pozauczelnianych działających na rzecz rozwoju edukacji, nauki i gospodarki (m.in. w pracach Rady Założycielskiej Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, Zespołu Programującego ds. Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego). Obecnie jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, Kapituły Nagrody LUX EX SILESIA, Kapituły Wyróżnień Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej, Rady Fundacji „Silesia Pro Europa”, Fundacji Rektorów Polskich, Regionalnej Izby Przemysłowej w Katowicach, Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.

 

Jest przewodniczącym Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katowicach. 

Poleć znajomemu