Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Alojzy Z. Nowak

Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy UW. W 1984 r. ukończył studia magisterskie w SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie); w 1992 r. ukończył studia w zakresie ekonomii na University of Illinois at Urbana-Champaign, USA; w 1993 r. studia w zakresie bankowości, finansów i rynków kapitałowych  na Uniwersytecie w Exeter w Wielkiej Brytanii; w 1996 r. studia w zakresie ekonomii na Free University of Berlin, a w 1997 r. studia w zakresie International Economics at RUCA. W 2002 r. uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

 

Wiedzę i doświadczenie zdobywał pracując m.in. jako: dyrektor Centrum Europejskiego UW, prodziekan, a następnie dziekan Wydziału Zarządzania UW. Obecnie prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy UW. Poza UW wykłada we Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Rosji, Chinach i w Korei.

 

Negocjator pokojowego rozwiązania problemu cypryjskiego, członek grupy refleksyjnej przy Komisji Europejskiej Team Europe 200, członek Rady Ekonomicznej przy Ministrze Finansów, członek Grupy Euro-Atlantyckiej, negocjator umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w Londynie dla Warszawskiego Rynku Hurtowego SA, wieloletni członek Kapituły Godła „Teraz Polska”, przewodniczący Rady Naukowej NBP, członek Komitetu Badań Naukowych NBP.

 

Na przestrzeni lat członek rad nadzorczych spółek giełdowych, w tym m. in.: PKO BP, PZU SA, JSW, Eurolot.

 

Jest autorem wielu książek i artykułów dotyczących tematyki finansów międzynarodowych, polityki naukowej, kryzysów gospodarczych, międzynarodowych stosunków gospodarczych publikowanych w Anglii, USA, Chinach.

Poleć znajomemu