Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Marek Kisilowski

Dr inż. Marek Kisilowski,doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu, specjalność zarządzanie publiczne, docent na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

 

Członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów, członek Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, członek Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, członek Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Warszawie.

 

Współorganizator samorządności studenckiej po 1989 r. Przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej, członek władz Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Studenckich. Współtwórca, a następnie aktywny uczestnik prac Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej.

 

W latach 1990-1994 radny Gminy Warszawa-Mokotów, wybrany z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, wiceprzewodniczący Komisji ds. Oświaty i Kultury Fizycznej.

 

W latach 1983-1987 działał w środowisku 23 Warszawskich Drużyn Harcerskich „Pomarańczarnia”, a następnie do 2004 r. odpowiedzialny świecki wspólnot młodzieżowych Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko-Praskiej.

 

W pracach badawczych zajmuje się problematyką zarządzania publicznego i nauki administracji oraz zarządzania kryzysowego.

 

Współautor monografii i podręczników, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz projektów badawczych z zakresu zarządzania i nauki administracji. Promotor ponad 150 prac magisterskich i dyplomowych.

Poleć znajomemu