Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Liliana Zientecka

Liliana Zientecka, absolwentka pedagogiki oraz studiów podyplomowych z zakresu Wspomagania Dzieci z Problemami Rozwojowymi, Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego oraz Nadzoru, Kontroli i Audytu.

 

Doświadczenie zawodowe - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej.

 

Jako nauczycielka i dyrektor szkoły w latach 1992-1998 realizatorka autorskiego programu integracji dzieci niepełnosprawnych w szkole ogólnodostępnej. W latach 1999-2002 jako wizytatorka brała aktywny udział w kolejnych etapach decentralizacji i demokratyzacji systemu oświaty. Przez następne 12 lat, jako pracownik samorządowy uczestniczyła w wielu projektach budowania administracyjnych podstaw lokalnych systemów oświaty.

 

Autorka wielu projektów szkoleniowych i publikacji z zakresu zarządzania oświatą oraz kształcenia specjalnego realizowanego w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Specjalizuje się w projektach szkoleniowych z zakresu implementacji nowych przepisów prawa oświatowego, proponując przy tej okazji rozwiązania budujące kulturę organizacyjną lokalnych systemów oświaty.

 

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 
* * *
 

Pani Liliana Zientecka uczestniczy również w pracach sekcji Samorząd, polityka spójności NRR.

Poleć znajomemu