Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Krzysztof Dybciak

Prof. dr hab. Krzysztof Dybciak, historyk i teoretyk literatury, eseista, autor wierszy. Obecnie kierownik Katedry Literatury XX w. UKSW w Warszawie oraz członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Towarzystwa Naukowego KUL.

 

Pracował w Instytucie Badań Literackich PAN w latach 1971-1985, gdzie się doktoryzował w 1980 r. Prowadził zajęcia na warszawskiej Akademii Muzycznej oraz w School of Slavonic and East European Studies w London University. Z powodów politycznych musiał przenieść się na Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie pracował w latach 1985-2000 (habilitacja 1986 r.). Ponadto w latach 1996-2001 wykładał w Akademii Podlaskiej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Rolniczo-Humanistyczny). Od 2000 r. prof. nadzw. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, od 2007 r. prof. zwyczajny (przewód profesorski w Uniwersytecie Jagiellońskim). 

 

W latach 70. i 80. działał w Klubie Inteligencji Katolickiej w Warszawie (wybierany do Zarządu w latach 1978-1980). Od końca lat 70. współpracował z wydawnictwami poza cenzurą „Arka”, „Kultura Niezależna”, „Kurs”, „Spotkania”, „Nowy Zapis”, „Replika”, oraz instytucjami opozycji antykomunistycznej. W latach 1983-84 i w 1989 r. współpracował z Radiem Wolna Europa i wydawnictwami emigracyjnymi: „Aneks”, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, „Gazeta Niedzielna”, „Libertas”, „Orzeł Biały”, wyd. Polonia, „Zeszyty Literackie”.

 

Był w 1989 r. członkiem-założycielem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 1994 r. członek Rady Patronackiej Klubów Myśli Patriotycznej miesięcznika „Arka” i „Tygodnika Solidarność”. W 1995 r. współzałożyciel Polskiego Forum Intelektualnego, w latach 1997-2000 w Radzie Sztuki przy Ministrze Kultury i Sztuki, w latach 1998-2001 członek Rady Programowej Polskiej Agencji Informacyjnej. Od 2016 r. w składzie Zespołu Sterującego ds. Literatury i Czytelnictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

Opublikował ponad 500 tekstów w czasopismach i tomach zbiorowych, wiersze drukował w „Arcanach”, ”Akcencie”, „Odrze”, „Tygodniku Powszechnym”, „W Drodze”, Zeszytach Literackich”, „Znaku”. Zredagował kilkanaście książek i antologii. Najważniejsze książki: „Gry i katastrofy” Warszawa-Kraków: Znak Biblioteka „Więzi” (1980), „Personalistyczna krytyka literacka. Teoria i opis nurtu z lat trzydziestych” Wrocław: Ossolineum (1981), „Panorama literatury na obczyźnie” Kraków: Oficyna Literacka (1990), „Karol Wojtyła  a literatura” Tarnów: Biblos (1991), „Trudne spotkanie. Literatura polska XX wieku wobec religii” Kraków: Arcana (2005), „Wokół czy w centrum literatury? Studia o krytyce i eseju” Warszawa: UKSW (2016).

 

Laureat nagród: Fundacji Kościelskich w Genewie (1981), Fundacji POLCUL (1987), stypendium Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu (Institut fűr die Wissenschaften vom Menschen) (1994), Rektora UKSW (2003), Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. Włodzimierza Pietrzaka (2013), odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2002 r. i odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” w 2000 r.

Poleć znajomemu