Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Antoni Z. Kamiński

Prof. zw. dr hab. Antoni Z. Kamiński, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Strategicznych w Instytucie Studiów Politycznych PAN. W 1968 r. ukończył studia w Instytucie Socjologii UW, gdzie uzyskał kolejne stopnie naukowe. W latach 1984-1990 pełnił funkcję dyrektora tego Instytutu.


Stypendysta American Council of Learned Societies (1975-1976), Japońskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (1994), Woodrow Wilson Center (1996); gościnny profesor University of British Columbia Vancouver (1980-81), Princeton University (2006), Uniwersytetu Wschodnich Chin w Szanghaju (2006); pracownik naukowo-badawczy Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Uniwersytetu Indiany w Bloomington (1988-1989).


W latach 1990-1994 pełnił funkcje zastępcy dyrektora departamentu w MSZ, dyrektora PISM oraz dyrektora departamentu w MON. W latach 1997-98 członek Rady do spraw Reformy Państwa przy Prezesie Rady Ministrów; 2006-2008 członek Rady Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów.


Autor licznych książek i artykułów poświęconych kwestiom instytucji polityczno-gospodarczych, bezpieczeństwa międzynarodowego i studiów strategicznych. Ostatnia publikacja książkowa: Dezercja elit. Konsolidacja ustroju politycznego w pokomunistycznej Polsce (Warszawa, 2014).

 

Poleć znajomemu