Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Aurelia Ostrowska

Aurelia Ostrowska jest doktorem nauk społecznych w zakresie socjologii. Doktorat obroniła na  Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


Z wykształcenia jest prawnikiem, absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych w Hogeschool van Amsterdam w Holandii z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia, studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie w administracji publicznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej, EMBA w Collegium Humanum.


Posiada 12 letnie doświadczenie pracy w szpitalu w Instytucie Pomniku – Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie uczestniczyła w pracach związanych m.in. z uruchomieniem szpitala.

 

Była współorganizatorem Biura Łącznika WHO w Polsce w którym pracowała ponad sześć lat.

 

Aktywnie uczestniczyła w procesie wprowadzenia powszechnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce – była ekspertem zatrudnionym w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Systemu Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego i przez ponad 4 lata  dyrektorem Departamentu Specjalistyki Ambulatoryjnej w Mazowieckiej Regionalnej Kasie Chorych.

 

Zarządzała warszawską służbą zdrowia na stanowisku dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej w Urzędzie m.st.Warszawy. Stanowisko to sprawowała przez cztery lata.

 

Była także Koordynatorem zabezpieczenia medycznego Europejskiego Forum Ekonomicznego w Warszawie i Szefem Zabezpieczenia Medycznego ze strony rządowej i samorządowej Pielgrzymki Benedykta XVI w Polsce.


Przez 2 lata zarządzała resortową służbą zdrowia na stanowisku dyrektora departamentu zdrowia w MSWiA. Od 3 lat jest dyrektorem departamentu wojskowej służby zdrowia w Ministerstwie Obrony Narodowej.


Członek Rady Agencji Badań Medycznych. Członek Rady Akredytacyjnej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.


Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką Stowarzyszenia Menedżerów Ochrony Zdrowia w Polsce.

 

Poleć znajomemu