Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 13 września 2021

Posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich nt. drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Uczestnicy uroczystości siedzą za długim stołem w kształcie litery U w sali kolumnowej   |   Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie RP Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie RP Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie RP Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie RP Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie RP Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie RP Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie RP Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie RP Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie RP Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie RP Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie RP

W poniedziałek, 13 września, Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich dyskutowała w Pałacu Prezydenckim o drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) na lata 2023-2027. 

 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członkowie Rady oraz Poseł na Sejm RP Jarosław Sachajko.
 
W pierwszej części spotkania, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi omówili główne założenia drugiej wersji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, jak również przedstawili podsumowanie konsultacji społecznych Planu na aktualnym etapie oraz zmiany w drugiej wersji dokumentu względem pierwotnego. 
 
 
Przedstawiono m.in. szczegółowe kierunki interwencji w ramach zmienionego projektu, w tym odnośnie wsparcia rozwoju współpracy w ramach łańcucha wartości, tworzenia i rozwoju organizacji producentów i grup producentów rolnych, a także sektorów: pszczelarskiego oraz owoców i warzyw.
 

 
W drugiej części posiedzenia odbyła się dyskusja. Członkowie Rady zwrócili uwagę na duży poziom skomplikowania zasad udzielania wsparcia w drugiej wersji PS WPR. W wypowiedziach wybrzmiał także niepokój wobec obostrzeń wynikających z Zielonego Ładu, w tym dotyczących ograniczeń produkcji, które mogą doprowadzić do pogorszenia konkurencyjności polskiego rolnictwa wobec rolnictwa z innych krajów Europy. Podnoszono również uwagi dotyczące zagrożeń dla konkurencyjności rolnictwa europejskiego w odniesieniu do innych kontynentów. Podczas dyskusji poruszono także kwestie dotyczące konieczności debaty i refleksji na forum Unii Europejskiej nad dochodami rolników oraz programami wsparcia skoncentrowanymi na rozwoju obszarów wiejskich. 
 
 
Przewodniczący prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił, że dobrze skonstruowane i przejrzyste regulacje stanowią podstawę zaufania rolników wobec państwa. Zadeklarował także, że Rada będzie w dalszym ciągu współpracować z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach analizy i konsultacji kolejnych wersji Planu. 
Poleć znajomemu