Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 13 września 2021

Spotkanie zespołu Rady ds. Społecznych z Konwentem Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej

Uczestnicy spotkania siedzą za długim stołem, w tle widać telebim   |   Spotkanie zespołu Rady ds. Społecznych z Konwentem Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej Spotkanie zespołu Rady ds. Społecznych z Konwentem Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
W poniedziałek w rezydencji Prezydenta RP Klarysew w Konstancinie-Jeziornie odbyło się spotkanie zespołu ds. monitorowania centrów usług społecznych Rady ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju z Konwentem Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci prawie wszystkich województw oraz przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Centralnego Ośrodka Informatyki.
 
Podczas spotkania omówiono sytuację centrów usług społecznych (CUS) powstających zarówno w ramach finansowanego ze środków unijnych konkursu na wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług, jak i tych tworzonych poza konkursem finansowanych przez gminy. Przedyskutowano także możliwości wsparcia na rzecz usług społecznych proponowane w ramach rządowego programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego oraz w programach regionalnych. Został również zaprezentowany prototyp aplikacji informatycznej wspierającej zarządzanie usługami w CUS.
 
Uczestnicy spotkania zastanawiali się, jakie działania podjąć na poziomie zarówno regionalnym, jak i centralnym, żeby udzielić wsparcia istniejącym CUS-om, a także tym nowo powstającym, a także jak kształcić kadry CUS-ów i jak monitorować CUS-y.
 
Poleć znajomemu