Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 5 lipca 2021

Spotkanie zespołu roboczego Rady ds. Społecznych w sprawie centrów usług społecznych

  |   Spotkanie zespołu roboczego Rady ds. Społecznych w sprawie centrów usług społecznych Spotkanie zespołu roboczego Rady ds. Społecznych w sprawie centrów usług społecznych Spotkanie zespołu roboczego Rady ds. Społecznych w sprawie centrów usług społecznych Spotkanie zespołu roboczego Rady ds. Społecznych w sprawie centrów usług społecznych

W poniedziałek w rezydencji Prezydenta RP Klarysew w Konstancinie-Jeziornie odbyło się spotkanie zespołu roboczego ds. monitorowania centrów usług społecznych Rady do Spraw Społecznych. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni eksperci z całej Polski, którzy doradzają powstającym CUS, a także przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Spotkanie otworzyła minister Grażyna Ignaczak-Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP, która w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na konieczność upowszechniania wśród władz samorządowych korzyści płynących dla mieszkańców z działania CUS.

 

Przewodniczący Rady do Spraw Społecznych dr hab. Marek Rymsza przybliżył obecnym ideę centrów usług społecznych. Następnie przedstawicielki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii omówiły obecny stan powstawania i funkcjonowania centrów usług społecznych w Polsce, zarówno tych realizujących projekty w ramach konkursu w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na tworzenie i funkcjonowanie centrów usług społecznych (obecnie 42 gminy), jak i tych działających poza konkursem (obecnie 6 gmin).

 

Dyskusja toczyła się wokół trzech zagadnień: rozwiązań legislacyjnych związanym przekształceniem OPS w CUS, tworzenia bazy usług społecznych w CUS oraz modeli ich zarządzania, a także roli organizatora społeczności lokalnej i różnych sposobów animowania społeczności lokalnej.

 

Zaproszeni eksperci podzielili się na forum dobrymi praktykami związanymi ze wspieraniem procesu tworzenia i funkcjonowania CUS, a także wskazali na problemy, z którymi mierzą się samorządy tworzące CUS.

 

Więcej informacji na temat centrów usług społecznych jest dostępne tutaj>>

Poleć znajomemu