Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Dr Rafał Kos

Doradca Prezydenta RP.

 

Adwokat, doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński).

 

Studiował międzynarodowe prawo gospodarcze na UC Davies (California), absolwent studiów podyplomowych z zakresu amerykańskiego prawa gospodarczego na CUA Columbus School of Law (Washington, DC). Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie. Członek The Board of Visitors CUA Columbus School of Law.

 

Ekspert Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w zakresie projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (2009), członek Zespołu ds. nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego przy Ministrze Sprawiedliwości (2012), Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych (2013) oraz Zespołu ds. Prawa Gospodarczego (2015) przy Ministrze Gospodarki.

 

Autor prac naukowych z zakresu prawa procesowego, arbitrażowego i prawa handlowego oraz prelegent krajowych i zagranicznych konferencji naukowych poświęconych problematyce prawa gospodarczego i międzynarodowego arbitrażu handlowego.

Poleć znajomemu