Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wojciech Kolarski – Sekretarz Stanu

 

Wojciech Kolarski urodził się 29 października 1972 r. w Krakowie. Jest absolwentem filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Studiował filozofię i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był stypendystą rządu Wielkiej Brytanii na Sussex University, gdzie uzyskał Postgraduate Diploma in Contemporary European Studies.

 

Był harcerzem i wolontariuszem w Duszpasterstwie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Klika”. Zaangażowany w szereg inicjatyw obywatelskich i społecznych, lider projektów edukacyjnych: plus/minus30 i Klub Debaty Politycznej, współzałożyciel stowarzyszenia Nasze Bielany.

 

Pracował w administracji samorządowej: w urzędzie miasta Krakowa, w urzędzie marszałkowskim województwa małopolskiego. W latach 2011-2015 był dyrektorem biur poselskich Andrzeja Dudy podczas sprawowania mandatu posła i eurodeputowanego.

 

W 2014 roku został wybrany na radnego miasta Krakowa.

 

7 sierpnia 2015 r. został powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. 2 maja 2019 r.  Prezydent powołał Wojciecha Kolarskiego na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

 

Minister Wojciech Kolarski pełni nadzór merytoryczny nad:

- Biurem Wystąpień i Patronatów Prezydenta;

- Biurem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Do kompetencji Sekretarza Stanu Wojciecha Kolarskiego należy:
1) nadzór nad patronatami i komitetami honorowymi Prezydenta oraz  przygotowywaniem przemówień, wystąpień i wypowiedzi Prezydenta, w tym przeznaczonych do publikacji;
2) monitorowanie problematyki związanej ze sprawami kultury, nauki, religii i dziedzictwa narodowego;
3) koordynacja inicjatyw dotyczących promowania patriotyzmu;
4) koordynacja spraw związanych ze współpracą ze środowiskami kultury i nauki, środowiskami kombatanckimi i organizacjami o tradycjach patriotycznych oraz kościołami i związkami wyznaniowymi;

5) współpraca w zakresie monitorowania problematyki związanej ze sprawami społecznymi, w szczególności problematyki zrównoważonego rozwoju kraju, ochrony rodziny, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, stanu finansów publicznych, wykorzystania funduszy pomocowych;
6) współpraca merytoryczna ze Społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa oraz  Biurem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa;
7) współpraca w zakresie komunikacji społecznej, w tym kontaktów z mediami;
8) współpraca w realizacji priorytetów prezydentury;
9) współpraca z doradcami Prezydenta w zakresie powierzonych kompetencji;
10)  inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć (projektów) Kancelarii, zgodnie z powierzonym obszarem kompetencji oraz innych, zleconych przez Prezydenta lub Szefa Kancelarii.
 

Poleć znajomemu