Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piotr Ćwik, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP

 

Urodzony 17 sierpnia 1968 roku w Krakowie. Magister filozofii – absolwent Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej. Ukończył także studia podyplomowe z doradztwa europejskiego oraz kurs kwalifikacyjny zarządzania w oświacie.


Przez wiele lat związany z oświatą, jako nauczyciel i wychowawca, a następnie dyrektor szkoły. Pracował w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie,  w latach 2000-2014 był dyrektorem Zespołu Katolickich Szkół im. Jana Pawła II w Skawinie.


Działacz samorządowy i społeczny. Zaangażowany w wiele lokalnych inicjatyw. Radny Rady Miejskiej w Skawinie w trzech kolejnych kadencjach, w latach 1994-2006, a następnie, do 2014 roku Radny w Radzie Powiatu Krakowskiego. Zasiadał w różnych komisjach problemowych, pełniąc też funkcję przewodniczącego. W tym czasie był też m.in. redaktorem naczelnym lokalnej prasy, współzałożycielem Chrześcijańskiego Ośrodka Kultury przy parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie, działał w Akcji Katolickiej.


W czerwcu 2014 roku został posłem na Sejm RP, w miejsce obecnego Prezydenta RP, który został europosłem. Pracował m.in. w komisji edukacji, nauki i młodzieży, polityki społecznej i rodziny, a także w komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Po zakończeniu kadencji,  16 grudnia 2015 roku został powołany na funkcję wicewojewody małopolskiego, od 2 czerwca 2017 roku był wojewodą małopolskim. Funkcję tę pełnił do 7 sierpnia 2020 roku.

 

Od dnia 8 października 2020 r. Sekretarz Stanu w KPRP. Z dniem 4 stycznia 2021 r. powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stanowisko Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 


Odznaczony m.in. Orderem Świętego Sebastiana – orderem domowym konstytucyjnej linii dynastycznej królestwa Portugalii.

 

Jest żonaty, ma dwóch synów.

 

Minister Piotr Ćwik pełni nadzór merytoryczny nad Biurem Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich.

 

Do kompetencji Zastępcy Szefa Kancelarii Piotra Ćwika należy:


1) zastępowanie Szefa Kancelarii podczas jego nieobecności;
2) nadzór i koordynacja w sprawach związanych z organizacją działań Narodowej Rady Rozwoju;
3) współpraca z Narodową Radą Rozwoju;
4) planowanie i realizowanie działań związanych z przygotowywaniem założeń do projektów inicjatyw legislacyjnych Prezydenta;
5) opracowywanie założeń do projektów inicjatyw legislacyjnych z zakresu:
a) spraw społecznych, w szczególności problematyki zrównoważonego rozwoju kraju, ochrony rodziny, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, stanu finansów publicznych, wykorzystania funduszy pomocowych,
b) rolnictwa i obszarów wiejskich oraz leśnych,
c) kultury fizycznej i sportu,
d) kultury, nauki, religii i dziedzictwa narodowego,
e) promowania patriotyzmu; 
6) nadzór w sprawach związanych ze współpracą z organizacjami i instytucjami społecznymi i gospodarczymi wspierającymi prace Narodowej Rady Rozwoju;
7) współpraca w zakresie komunikacji społecznej, w tym kontaktów z mediami;
8) współpraca z organami samorządu terytorialnego;
9) koordynacja prac doradców Prezydenta;
10)  współpraca w realizacji priorytetów prezydentury;
11)  inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć (projektów) Kancelarii, zgodnie z powierzonym obszarem kompetencji oraz innych, zleconych przez Prezydenta lub Szefa Kancelarii.

 

Poleć znajomemu