Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Paweł Szrot, Szef Gabinetu Prezydenta RP

 

Paweł Szrot (ur. 30 czerwca 1975  r. w Białymstoku) – polski prawnik i urzędnik państwowy, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od 2015 r., zastępca szefa Kancelarii Premiera od 2016 r.

 

Pochodzi z Białegostoku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2002-2005 dyrektor biura poselskiego i senatorskiego Krzysztofa Jurgiela. W latach 2005-2006 pracował w gabinecie politycznym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W latach 2006–2007 dyrektor sekretariatu ministra-członka Rady Ministrów i wicepremiera Przemysława Gosiewskiego. W listopadzie 2007 r. tymczasowo pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Następnie w latach 2007–2015 wicedyrektor Biura Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

 

W 2015 r. był sekretarzem sztabu prezydenckiej kampanii wyborczej Andrzeja Dudy. 18 listopada 2015 r. został sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a 2 lutego 2016 r. zastępcą szefa Kancelarii Premiera.

 

22 października 2020 r. został powołany przez Prezydenta Andrzej Dudę na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, a od 5 stycznia 2021 r. pełni funkcję Sekretarza Stanu – Szefa Gabinetu Prezydenta RP.

 

Pełni nadzór merytoryczny nad:

- Biurem Gabinetu Prezydenta.
 

Do kompetencji Sekretarza Stanu – Szefa Gabinetu Prezydenta RP Pawła Szrota należy:


1) nadzór nad przygotowaniem propozycji kalendarza Prezydenta;
2) nadzór nad realizacją spotkań wynikających z kalendarza Prezydenta;
3) nadzór nad realizacją wydarzeń związanych z priorytetami prezydentury;
4) zapewnienie organizacji i koordynacji działań Prezydenta wynikających z jego obowiązków konstytucyjnych i ustawowych oraz koordynacja kompleksowej obsługi merytorycznej Prezydenta;
5) planowanie działań Prezydenta na okres kadencji, zgodnie z priorytetami określonymi przez Prezydenta;
6) nadzór merytoryczny i koordynacja przygotowań posiedzeń Rady Gabinetowej;
7) współpraca z Sejmem, Senatem, organami administracji publicznej,  środowiskami politycznymi i organizacjami pozarządowymi, w szczególności
w zakresie inicjatyw i priorytetów politycznych Prezydenta;
8) nadzór i koordynacja w sprawach związanych z kierowanymi do Prezydenta i Kancelarii listami i opiniami, petycjami oraz apelami pochodzącymi od osób fizycznych i organizacji;
9) monitorowanie problematyki związanej ze sprawami społecznymi,
w szczególności problematyki zrównoważonego rozwoju kraju, ochrony rodziny, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, stanu finansów publicznych, wykorzystania funduszy pomocowych;
10) współpraca w zakresie komunikacji społecznej, w tym kontaktów z mediami;
11) współpraca z doradcami Prezydenta w zakresie powierzonych kompetencji;
12) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć (projektów) Kancelarii, zgodnie z powierzonym obszarem kompetencji oraz innych, zleconych przez Prezydenta lub Szefa Kancelarii.

 

 

Poleć znajomemu