Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Krzysztof Szczerski – Sekretarz Stanu, Szef Biura Polityki Międzynarodowej

 

Krzysztof Szczerski urodził się 15 kwietnia 1973 roku w Krakowie. W 1997 roku uzyskał tytuł magistra politologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w 2001 roku stopień doktora w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. W 2010 roku uzyskał habilitację na podstawie rozprawy „Dynamika systemu europejskiego”, za którą otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Od 2013 roku jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

 

Był współpracownikiem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (1998-2001) oraz doradcą ministra zdrowia w zakresie integracji europejskiej, regionalnej polityki zdrowotnej i ustroju ochrony zdrowia (1999-2000).

 

W latach 2007-2008 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, a następnie w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.  Był członkiem Rady Służby Cywilnej przy Premierze RP (2009-2010) i Posłem na Sejm RP (2011-2015).

 

W styczniu 2015 został przedstawicielem parlamentu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy.

 

Od 7 sierpnia 2015 r. jest Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.  Od 4 kwietnia 2017 r. do 4 stycznia 2021 r. był Szefem Gabinetu Prezydenta RP. Z dniem 4 stycznia 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda powierzył mu funkcję Pełnomocnika Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do spraw utworzenia Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Od 2000 r. jest pracownikiem naukowym w Katedrze Współczesnych Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był adiunktem w Wyższej Szkole Biznesu – NLU w Nowym Sączu oraz dwukrotnie wicedyrektorem Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2008-2009 był wykładowcą Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W 2018 roku uzyskał tytuł profesora nauk społecznych. Obecnie jest także wykładowcą Akademii Dyplomatycznej w Warszawie oraz członkiem Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. 

 
Uhonorowany odznaczeniami zagranicznymi: Orderem Lwa Finlandii z Gwiazdą; Orderem Zasługi dla Litwy; Orderem „Jeździec Madary”; Krzyżem Wielkim Królestwa Norweskiego Orderu Zasługi;Orderem Tomasa Garrigue Masaryka; Krzyżem Wielkim Orderu Leopolda II. 
 
Biegle mówi po angielsku i francusku.
 

Do kompetencji Sekretarza Stanu Krzysztofa Szczerskiego należy:

 

1) opracowywanie i przedkładanie Prezydentowi propozycji działań w stosunkach zagranicznych, w tym planów wizyt;
2) sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności międzynarodowej Prezydenta i Kancelarii;
3) nadzór organizacyjny i merytoryczny przygotowań wizyt zagranicznych Prezydenta oraz wizyt głów państw obcych;
4) wnioskowanie o przyjęcie przez Prezydenta przedstawicieli państw obcych i proponowanie zakresu tematycznego rozmów;
5) analizowanie korespondencji dyplomatycznej wpływającej do Prezydenta i przygotowanie projektów odpowiedzi;
6) przedkładanie projektów depesz i okolicznościowych listów gratulacyjnych;
7) opiniowanie pism i wystąpień adresowanych do Prezydenta z zakresu spraw międzynarodowych;
8) współdziałanie z Sejmem, Senatem, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwem Spraw Zagranicznych w zakresie działalności międzynarodowej Prezydenta;
9) współpraca w zakresie komunikacji społecznej, w tym kontaktów z mediami;
10) współpraca w realizacji priorytetów prezydentury;
11) współpraca z doradcami Prezydenta w zakresie powierzonych kompetencji;
12)  inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć (projektów) Kancelarii, zgodnie z powierzonym obszarem kompetencji oraz innych, zleconych przez Prezydenta lub Szefa Kancelarii.

 

Poleć znajomemu