Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Krzysztof Szczerski – Szef BPM

Krzysztof Szczerski urodził się 15 kwietnia 1973 roku w Krakowie. W 1997 roku uzyskał tytuł magistra politologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w 2001 roku stopień doktora w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. W 2010 roku uzyskał habilitację na podstawie rozprawy „Dynamika systemu europejskiego”, za którą otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Od 2013 roku jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

 

Był współpracownikiem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (1998-2001) oraz doradcą ministra zdrowia w zakresie integracji europejskiej, regionalnej polityki zdrowotnej i ustroju ochrony zdrowia (1999-2000).

 

W latach 2007-2008 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, a następnie w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.  Był członkiem Rady Służby Cywilnej przy Premierze RP (2009-2010) i Posłem na Sejm RP (2011-2015).

 

W styczniu 2015 został przedstawicielem parlamentu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy.

 

Od 7 sierpnia 2015 r. jest Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.  Od 4 kwietnia 2017 r. do 4 stycznia 2021 r. był Szefem Gabinetu Prezydenta RP. Z dniem 4 stycznia 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda powierzył mu funkcję Pełnomocnika Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do spraw utworzenia Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Od 2000 r. jest pracownikiem naukowym w Katedrze Współczesnych Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był adiunktem w Wyższej Szkole Biznesu – NLU w Nowym Sączu oraz dwukrotnie wicedyrektorem Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2008-2009 był wykładowcą Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W 2018 roku uzyskał tytuł profesora nauk społecznych. Obecnie jest także wykładowcą Akademii Dyplomatycznej w Warszawie oraz członkiem Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. 

 
Uhonorowany odznaczeniami zagranicznymi: Orderem Lwa Finlandii z Gwiazdą; Orderem Zasługi dla Litwy; Orderem „Jeździec Madary”; Krzyżem Wielkim Królestwa Norweskiego Orderu Zasługi;Orderem Tomasa Garrigue Masaryka; Krzyżem Wielkim Orderu Leopolda II. 
 
Biegle mówi po angielsku i francusku.
 
4 stycznia 2021 Andrzej Duda ustanowił Pana Ministra Pełnomocnikiem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do spraw utworzenia Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Witold Dzielski – Dyrektor Biura

Witold Dzielski. Kulturoznawca, amerykanista, lingwista. Od 2015 r. dyrektor Biura Spraw Zagranicznych, a od 2021 r. Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP. Wcześniej główny specjalista w Departamencie Ameryki Ministerstwa Sprawa Zagranicznych RP oraz, w latach 2007 -2012 pracownik wydziału politycznego ambasady RP w Waszyngtonie.

 

Przed podjęciem pracy w instytucjach administracji publicznej aktywnie zaangażowany w działania obywatelskie związane z tematyką transatlantycką i praw człowieka (m.in. b. prezes Stowarzyszenia US Matters, b. dyrektor biura Fundacji Pro Publico Bono, b. rzecznik Instytutu Praw Człowieka w Oświęcimiu). Wcześniej nauczyciel licealny i wykładowca akademicki. Autor publikacji z zakresu nauk społecznych i literatury fantasy. Amator sportów wyczynowych (czarny pas aikido, b. kapitan drużyny koszykarskiej).


 

Anna Pachla

Od 2016 roku pracownik Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta RP, na stanowisku zastępcy dyrektora BSZ od 2019, a od 2021 zastępcy dyrektora w BPM.

 

Ścieżkę zawodową rozpoczynała jako główny specjalista ds. krajów bałkańskich w Departamencie Spraw Zagranicznych KPRM. W latach 2001-2006 była pracownikiem wydziału politycznego Ambasady RP w Bułgarii, a w latach 2006-2011 pełniła funkcję dyrektora Instytutu Polskiego w Sofii.

 

Absolwentka Filologii Słowiańskiej na Uniwersytecie Łódzkim, stypendystka Ministra Edukacji Narodowej w latach 1996 i 1998, laureatka konkursów na przekład z literatury bułgarskiej. Posługuje się biegle językiem angielskim i bułgarskim.

Przemysław Balcerzyk

Przemysław Balcerzyk, ur. w 1974 r. w Kaliszu.

 

Od kwietnia 2019 do chwili powstania Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP pełnił funkcję zastępcy dyrektora Biura Spraw Zagranicznych KPRP. Wcześniej, przez dwa lata kierował Zespołem ds. Analiz BSZ.

 

W latach 2013-2017 pracował w Departamencie Wojskowych Spraw Zagranicznych Ministerstwa Obrony Narodowej RP, gdzie m.in. szefował wydziałowi zajmującemu się dwustronną współpracą obronną ze Stanami Zjednoczonymi.

 

W latach 2007-2012 pracował w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, gdzie kolejno wykonywał obowiązki konsula ds. paszportowo-wizowych, konsula ds. polonijnych oraz zastępcy kierownika placówki.

 

Wcześniej przez dziesięć lat pracował jako nauczyciel języka angielskiego.

 

Ukończył amerykanistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Żonaty, ma jednego syna. Jego największą pasją jest czynne uprawianie sportu, a wśród innych zainteresowań znajdują się historia i nauka języków obcych.


 

Poleć znajomemu