Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 27 kwietnia 2021

Kolegium ds. Polityki Międzynarodowej na temat unijnego Funduszu Odbudowy

  |   Pałac Prezydencki | Posiedzenie Kolegium ds. Polityki Międzynarodowej na temat unijnego Funduszu Odbudowy Pałac Prezydencki | Posiedzenie Kolegium ds. Polityki Międzynarodowej na temat unijnego Funduszu Odbudowy Pałac Prezydencki | Posiedzenie Kolegium ds. Polityki Międzynarodowej na temat unijnego Funduszu Odbudowy Pałac Prezydencki | Posiedzenie Kolegium ds. Polityki Międzynarodowej na temat unijnego Funduszu Odbudowy Pałac Prezydencki | Posiedzenie Kolegium ds. Polityki Międzynarodowej na temat unijnego Funduszu Odbudowy Pałac Prezydencki | Posiedzenie Kolegium ds. Polityki Międzynarodowej na temat unijnego Funduszu Odbudowy

Podczas wtorkowego posiedzenia Kolegium Prezydenta RP ds. Polityki Międzynarodowej nikt nie przedstawił koncepcji weta prezydenckiego do ustawy ratyfikacyjnej ws. decyzji o zasobach własnych koniecznej do uruchomienia Funduszu Odbudowy UE – poinformował minister Krzysztof Szczerski.

 

We wtorek z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy odbyło się posiedzenie Kolegium poświęcone unijnemu Funduszowi Odbudowy, jego konsekwencjom politycznym i gospodarczym, a także przebiegowi procesu ratyfikacji w różnych krajach Unii Europejskiej, decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE, co jest konieczne dla uruchomienia Funduszu.

 

W posiedzeniu udział wzięli minister ds. Unii Europejskiej Konrad Szymański oraz europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.

 

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztof Szczerski powiedział, że „nikt z uczestników posiedzenia nie przekonywał do odrzucenia ratyfikacji”. – W tej kwestii była zgoda członków Kolegium; nikt nie przedstawił koncepcji weta prezydenckiego do ustawy ratyfikacyjnej – zapewnił minister.

 

Jak mówił, dyskusja koncentrowała się wokół znaczenia Funduszu Odbudowy dla europejskiej solidarności i tego, że uruchomienie środków w ramach tego funduszu jest potrzebne Unii Europejskiej jako całości. – Wskazywano, że przy naszej dyskusji dotyczącej ratyfikacji musimy także brać pod uwagę jego znaczenie dla innych państw europejskich, w tym dla krajów południa, strefy euro, ale też krajów naszego regionu – powiedział Krzysztof Szczerski.

 

Zaznaczył, że bardzo wiele było głosów podkreślających wyjątkowość instrumentu jakim jest Fundusz Odbudowy oraz fakt, że „należy działać tak, by on rzeczywiście był traktowany jako instrument wyjątkowy, a nie jako początek głębszej, systemowej zmiany Unii Europejskiej”.

 

Jednocześnie – dodał minister – uczestnicy posiedzenia podkreślali, że Fundusz Odbudowy ma charakter wyjątkowy, ale nie jest tak, że nie było podobnych precedensów w skali gospodarki globalnej. – Musimy tutaj porównywać te mechanizmy do tego, co ma miejsce w USA, gdzie programy wspierania gospodarki środkami publicznymi mają miejsce na jeszcze większą skalę niż w Europie, więc to też jest kwestia utrzymania konkurencyjności Europy do podobnych działań podejmowanych w innych częściach świata – podkreślił.

 

Jak mówił Krzysztof Szczerski, w trakcie debaty podkreślano też, że wartość Funduszu Odbudowy będzie zależała też od „zdolności do tego, by szybko i sprawnie wykorzystać środki przewidziane w jego ramach”. Zaznaczył, że mogą one wesprzeć cele, które stawia sobie Polska dotyczące transformacji gospodarki w kierunku walki z ociepleniem klimatu oraz rozwoju nowoczesnych technologii i tworzenia nowych miejsc pracy.

 

Wskazywał, że środki z Funduszu Odbudowy mogą stać się instrumentem do „budowania aktywnej roli państwa w procesach gospodarczych”. Jak podkreślił, wpisuje się to w idee „pobudzania gospodarki poprzez duże inwestycje publiczne”.

 

Krzysztof Szczerski zaznaczył, że dyskusja toczyła się też wokół mechanizmu warunkowości, czyli kwestii łączenia wypłaty środków z przestrzeganiem zasad praworządności oraz tego, „do jakiego stopnia Komisja Europejska będzie postępowała zgodnie ze swoimi zobowiązaniami i respektowała konkluzje Rady Europejskiej dotyczące mechanizmu warunkowości”.

 

– To w dużym stopniu będzie decydować o sukcesie tego funduszu, bo gdyby miało się okazać, że będzie to kryterium polityczne, a nie kwestia ochrony budżetu, wtedy cała istota Funduszu Odbudowy jest zagrożona – powiedział minister.

 

Zaznaczył, że podczas posiedzenia omówiono też głosy pojawiające się w innych krajach UE dotyczące ratyfikacji decyzji o zasobach własnych. – Osiem krajów tego nie ratyfikowało. Rozmawialiśmy też o dyskusji, która toczy się na ten temat w Niemczech – dodał.

(PAP)

 

Poleć znajomemu