Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Pismo Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta PRL do Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku i Wojewody Gdańskiego z 8 grudnia 1989 r. w sprawie wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 22 w Gdyni – 1033/48 k. 3-6
 

Pliki do pobrania

Uchwała Sejmu PRL z 1 grudnia 1989 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających – 1033/48 k. 7
 

Pliki do pobrania

Kopia zarządzenia nr 8/89 Prezydenta PRL z 8 grudnia 1989 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Sejmu PRL i notatka Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta PRL dla Prezydenta PRL z 6 grudnia 1989 r. w powyższej sprawie – 1033/48 k. 8-12
 

Pliki do pobrania

Informacja nr 2 z 17 stycznia 1990 r. o przebiegu prac przygotowawczych do wyborów uzupełniających do Senatu RP w woj. opolskim oraz do Sejmu RP w okręgu nr 22 w Gdyni – 1033/48 k. 29-36
 

Pliki do pobrania

Pismo Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni do Szefa Kancelarii Prezydenta PRL z 27 grudnia 1989 r. przekazujące uchwałę z 22 grudnia 1989 r. w sprawie sytuacji, jaka powstała na skutek dyskusji parlamentarnej w związku z unieważnieniem wyborów w mandacie 89 Polskiego Związku Katolicko-Społecznego – 1033/48 k. 48-50
 

Pliki do pobrania

Protokół nr 23/90 z posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 13 lutego 1990 r. – 1033/48 k. 92-94
 

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 13 lutego 1990 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów uzupełniających do Sejmu RP, przeprowadzonych w dniu 11 lutego 1990 r. w okręgu wyborczym nr 22 w Gdyni do mandatu nr 89 – 1033/48 k. 127-130
 

Pliki do pobrania

Sprawozdanie Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających do Sejmu RP, przeprowadzonych w dniu 11 lutego 1990 r. w okręgu wyborczym nr 22 w Gdyni do mandatu nr 89 – 13 lutego 1990 r. – 1033/48 k. 132-135
 

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu