Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej z 18 maja 1989 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania informacji o przebiegu głosowania z wyborach do Sejmu i Senatu w dniach 4 i 18 czerwca 1989 r. – 1033/11 k. 24-30
 

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 12 Ministra Spraw Zagranicznych z 24 maja 1989 r. w sprawie utworzenia za granicą dodatkowych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu PRL – s. 51
 

Pliki do pobrania

Informacja Zespołu ds. organizacji wyborów za granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla Państwowej Komisji Wyborczej z 24 maja 1989 r. o zapewnieniu odpowiedniej liczby kart do głosowania poza krajem - s. 52
 

Pliki do pobrania

Decyzja nr 14 Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z 17 kwietnia 1989 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Wyborów do Sejmu i Senatu na polskich statkach morskich – 1033/11 k. 99
 

Pliki do pobrania

Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z 2 maja 1989 w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich- 1033/11 k. 100
 

Pliki do pobrania

Notatka Zespołu ds. Wyborów do Sejmu i Senatu na polskich statkach morskich z 16 maja 1989 r. w sprawie prac Zespołu – 1033/11 k. 106-107
 

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu