Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Oryginał listu Marszałka Sejmu do Prezydenta RP z 6 czerwca 1991 r. w sprawie ordynacji wyborczych do Sejmu i Senatu (GP-010-22-1991) - 46/1
 

Pliki do pobrania

Projekt ustawy – ordynacja wyborcza do Sejmu RP, przygotowany przez Komisję Konstytucyjną oraz oryginał pisma Przewodniczącego Komisji Konstytucyjnej Bronisława Geremka do Prezydenta z 14 czerwca 1991 r. przesyłający tekst ww. projektu, (GP-010-30-1991, GP-010-32-1991) - 46/1

 

Pismo Marszałka Senatu prof. A. Stelmachowskiego do Prezydenta RP w sprawie ordynacji wyborczej , 10.06.1991 (GP-010-33-1991) - 46/1


 

Pliki do pobrania

Oryginały telegramów do Prezydenta RP popierające działania Prezydenta
w sprawie rozwiązania Sejmu (GP-010-35-1991) - 46/1
 

Pliki do pobrania

List Rady Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ „ Solidarność” Region Śląsko-Dąbrowski popierający działania Prezydenta RP (GP 010-48-1991) - 46/1
 

Pliki do pobrania

Weto Prezydenta RP do ustawy – ordynacja wyborcza do Sejmu RP wraz z uzasadnieniem z 26 czerwca 1991 r. (GP-010-52-1991) - 46/1
 

Pliki do pobrania

Pismo Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” WZT „ Telkom-Teletra”z Poznania z 26 czerwca 1991 r. całkowicie popierające działania Prezydenta RP (GP 010-55-1991) - 46/1
 

Pliki do pobrania

List NSZZ „ Solidarność” Zarządu Regionu w Rzeszowie z 1 lipca 1991 r. wraz z uchwałą popierającą działania Prezydenta RP (GP 010-63-1991) - 46/1
 

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu