Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Uniwersytet Zielonogórski

 

W skład zasobu Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego wchodzą zbiory wydawnictw drugiego obiegu z lat 1976 – 1992, co stanowi ponad 12 tys. publikacji w formie powielaczowej i kilkadziesiąt tysięcy w formie elektronicznej.

 

Materiały obejmują:

 

1.     1.256 tytułów książek i broszur autorów polskich i obcych wydanych w niezależnych oficynach wydawniczych Polski, Paryża, Londynu, Monachium;

2.     1.112 tytułów czasopism, gazetek i serwisów informacyjnych z lat 1976 – 1992.

      W ich skład wchodzą pisma solidarnościowe regionalnych ośrodków krajowych,   klubów parlamentarnych i obywatelskich, związków zawodowych, komisji zakładowych, organizacji młodzieżowych i studenckich, komitetów nauki, kół literackich i artystycznych, komisji, organizacji, grup i ruchów społecznych, komitetów strajkowych i wyborczych oraz biur prasowych.

 

Materiał dokumentujący transformację ustrojową w Polsce w latach 1989 – 1991 obejmuje około 300 tytułów czasopism i biuletynów (łącznie około 600 zeszytów).

 

Część tych dokumentów prezentowane są w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej dostępnej pod adresem: www.zbc.uz.zgora.pl

Poleć znajomemu