Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Kancelaria Sejmu zainteresowana jest przystąpieniem do projektu i zgłosiła swój akces uczestnictwa. Archiwum Sejmu przeprowadziło kwerendę, w wyniku której wydzielono 423 j.a. dokumentacji aktowej, 1 j.a. w postaci nagrania wideofonicznego oraz dokumentację fotograficzną w ilości 18 zdjęć. Ponadto, na uwagę zasługują plakaty i druki ulotne z kampanii wyborczych do Sejmu X kadencji, przechowywane w Muzeum Sejmu oraz kolekcja zbioru dokumentów obrazujących życie polityczne w Polsce po 1989 r. (w tym zwłaszcza partii politycznych), zgromadzona w Wydziale Zbiorów Historii Społecznej Biblioteki Sejmowej.
Szczegóły w załączniku
 

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu