Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Archiwum Państwowe w Siedlcach

 

Archiwum posiada ok. 400 zespołów zawierających materiały archiwalne z lat 1989 – 1991, w tym w szczególności:

 

- zespół nr 1763, Wojewódzki Komitet Obywatelski „Solidarność” w Siedlcach 1989- 1991;

- zespół nr 1355, Akta komisji wyborczych do Sejmu i Senatu PRL z terenu województwa siedleckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 4 i 18 czerwca 1989;

- zespół nr 1765, Akta komisji wyborczych do rad gmin z terenu województwa siedleckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 27.05.1990 r. i wyborów uzupełniających;

- zespół nr 760, Zbiór plakatów, materiałów ulotnych i prasy niezależnej;

- zespół nr 1349, Zbiór afiszów okolicznościowych, w których z okresu 1989 – 1991 pochodzi około 130 plakatów i ulotek, głównie wyborczych;

- zespół nr 1481, Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej Rada Wojewódzka w Siedlcach 1990 – 1997;

      - zespół 1403 Urząd Wojewódzki w Siedlcach, z lat 1989 – 1991

 

Przeprowadzenia kwerendy wymagają także m.in. zespoły byłych instancji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Poleć znajomemu