Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Archiwum Państwowe w Olsztynie

 

Archiwum prowadzi kwerendę w celu wyodrębnienia jednostek archiwalnych na potrzeby Archiwów Przełomu. Obszar poszukiwań został ograniczony do akt partyjnych, m.in. z zespołów: nr 1141 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Olsztynie, nr 1776 Rada Wojewódzka Socjaldemokracji RP w Olsztynie, jak również z zespołów Komitetów Miejskich PZPR. W obrębie zainteresowań kwerendy są także akta komisji wyborczych: nr zespołu 1265 Wybory prezydenckie 1990 r.; nr zespołu 1575, Wybory do Sejmu i Senatu RP 1991.

 

Szczegółowa lista zostanie przedstawiona po przeprowadzeniu kwerendy.

Poleć znajomemu