Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Archiwum Państwowe w Krakowie

 

W swoim zasobie, Archiwum wytypowało następujące materiały związane z tematyką okresu przełomu lat 1989-1991:

 

-  zespół nr 29/1828, Zbiór „Solidarności” 1970-1996:

- Sygn. ZbS10 - Projekty ustaw i reform przygotowywane przez zespół ekspertów Solidarności oraz władze PRL (kopie); projekty reform przygotowywane przez Radę Programową RKS Małopolska oraz Zespół Doradców Prawnych 1981,

- Sygn. ZbS 12 – Oświadczenia władz NSZZ Solidarność, NZS i innych organizacji dotyczące aktualnej sytuacji polityczno – gospodarczej w kraju 1980-1989,

- Sygn. ZbS 13, 14 – Odezwy, komunikaty, apele, ogłoszenia dotyczące sytuacji w kraju, stosunku Solidarności  z władzami PRL, sytuacji w Związku, represji oraz wezwań do strajków i manifestacji 1980-1989,

- Sygn. ZbS 15 – Druki ulotne, wezwania i apele o wzięcie udziału w manifestacjach, mszach świętych, przypominające o rocznicach, lista wyborcza Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży 1981-1989,

- Sygn. ZbS 16 – Porady i instrukcje dla członków Solidarności zakładających organizacje związkowe oraz porady na czas stanu wojennego i działalności podziemnej 1981-1989 – informacje prawne, instrukcje strajkowe i konspiracyjne

- Sygn. ZbS 18 – Materiały dotyczące Studenckiego Komitetu Solidarności, studenckich strajków w Krakowie, rezolucje i apele m.in. w sprawie represji ze strony SB i milicji,

- Sygn. ZbS 21 – Relacje świadków z manifestacji, spotkań i pacyfikacji 1980-1989,

- Sygn. ZbS 36, 37, 39 – Materiały wyborcze do Parlamentu z okręgu krakowskiego i wrocławskiego, kandydaci KO, programy wyborcze, ulotki, afisze i plakaty wyborcze,

- Sygn. ZbS 59, 60 – Kalendarze Solidarności 1982-1989, kartki świąteczne, przykłady podziemnej filatelistyki, naklejki, imitacje banknotów,

- Sygn. ZbS 62, 63 – Muzealia (torby z nadrukiem, szarfy, plakietki), prasa i wycinki prasowe 1976-1993,

 - 29/1333 Zbiór afiszy, plakatów i druków ulotnych – 242 j.a. poświęcone Solidarności z lat 1980-1990, plakaty wyborcze do Sejmu i pierwszym wolnym wyborom do Senatu (97 j.a.);

- zespół nr 30/176, 177, 178, Akta wyborów do Sejmu i Senatu PRL z powiatu bocheńskiego, brzeskiego 1989;

- zespół nr 31/789, 1126, 1127, Akta komisji wyborczych z wyborów do Sejmu i Senatu w Nowym Sączu 1989 oraz wyborów prezydenckich 1990;

- zespół nr 31/117,1 Miejska Rada Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Nowym targu (1982-1989) i Miejsko-Gminna Rada PRON w Rabce (1983-1989);

- zespół nr 29/1923 Małopolska Press S.A. – kilkadziesiąt fotografii dotyczących wydarzeń związanych z 1989 rokiem i okresem przełomu.

 

Szczegóły w załączniku

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu