Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

 

Archiwum przeprowadziło wstępną kwerendę, w wyniku której wytypowano z zasobu:
 
- zespół nr 1577, Akta z wyborów parlamentarnych w 1989 z terenu woj. bydgoskiego;
- zespół nr 2454, Akta z wyborów do parlamentu RP w 1991 r. z terenu woj. bydgoskiego;
- zespól nr 2455, Akta z wyborów do organów samorządu terytorialnego w 1990 r. oraz uzupełniających w kadencji 1990 – 1994 z terenu woj. bydgoskiego;
- zespól nr 2771, Akta z wyborów prezydenckich 1990 r. z terenu woj. bydgoskiego;
- zespól nr 2947, Archiwum dr Andrzeja Boguckiego
 
Część zbiorów została już zdigitalizowana.
Poleć znajomemu