Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy

 

Z zasobu zaproponowano archiwalia dotyczące działalności komisji zakładowych NSZZ „Solidarność” funkcjonujące na terenie Regionu Mazowsze, pojedyncze egzemplarze prasy niezależnej ukazujące się do 1989 r., materiały ulotne, w tym z okresu kampanii wyborczej w 1989 r. Cześć materiałów była już prezentowana na wystawie Nie po drodze nam z socjalizmem, zorganizowanej z Muzeum Historycznym m.st. Warszawy oraz na  wystawie internetowej Droga do „Solidarności”.

Poleć znajomemu