Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Zapis debaty „Archiwa Przełomu w czasach przełomu” do pobrania


Prezydent Bronisław Komorowski doceniając znaczenie pamięci historycznej i jej ogromny wpływ na nasze życie codzienne przed dwoma laty objął Honorowy Patronat nad projektem „Archiwa Przełomu 1989-1991”, który wspólnie realizują Kancelarie Senatu i Prezydenta RP. Od tego czasu zebranych zostało już wiele ważnych i ciekawych dokumentów oraz materiałów ikonograficznych z lat 1989–1991, których kopie cyfrowe zostały udostępnione w Internecie na portalu www.archiwaprzelomu.pl.

 

W październiku 2013 mija rok od spotkania w Pałacu Prezydenckim polskich archiwistów, historyków oraz działaczy pierwszej „Solidarności” i Komitetów Obywatelskich „Solidarność”, którzy pod hasłem „Archiwa Przełomu w czasach przełomu” debatowali o problemach dokumentowania ogromnej i różnorodnej aktywności obywatelskiej, społecznej i politycznej, dzięki której odrodziło się nasze wolne państwo w 1989 roku.

 

Publikacja „Archiwa Przełomu w czasach przełomu” zawiera podstawowe informacje dotyczące rozwoju i dalszych planów projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” oraz przybliża przebieg tej niezwykle interesującej debaty. Układ treści odzwierciedla najważniejsze wątki dyskusji i płynące z niej wnioski dotyczące upowszechniania wiedzy o najnowszej historii Polski.
 

Poleć znajomemu