Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 18 sierpnia 2021

Spotkanie Minister Janke z przedstawicielami Fundacji Siepomaga

Duży monitor wyświetla planszę z logo fundacji Siepomaga   |   Rozmowa Sekretarz Stanu w KPRP Bogny Janke z przedstawicielami Fundacji Siepomaga oraz Stowarzyszenia Klon/Jawor Rozmowa Sekretarz Stanu w KPRP Bogny Janke z przedstawicielami Fundacji Siepomaga oraz Stowarzyszenia Klon/Jawor Rozmowa Sekretarz Stanu w KPRP Bogny Janke z przedstawicielami Fundacji Siepomaga oraz Stowarzyszenia Klon/Jawor Rozmowa Sekretarz Stanu w KPRP Bogny Janke z przedstawicielami Fundacji Siepomaga oraz Stowarzyszenia Klon/Jawor Rozmowa Sekretarz Stanu w KPRP Bogny Janke z przedstawicielami Fundacji Siepomaga oraz Stowarzyszenia Klon/Jawor

Minister Bogna Janke, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP odbyła w środę zdalne spotkanie z przedstawicielami Fundacji Siepomaga oraz Stowarzyszenia Klon/Jawor (portal ngo.pl).

 

Zarząd Fundacji Siepomaga – jednej z największych polskich organizacji pożytku publicznego, zwrócił się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z prośbą o spotkanie w celu przedstawienia uwag do projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych. Uczestnicy spotkania zgodzili się co do słuszności celów projektowanej ustawy, przede wszystkim  w zakresie zapewnienia jawności i przejrzystości sprawozdawczości organizacji pozarządowych. Jednocześnie wyrazili obawy i zastrzeżenia dotyczące niektórych projektowanych zapisów twierdząc, że wynikają z nich nie ułatwienia, ale wręcz utrudnienia i dodatkowe obowiązki dla organizacji pozarządowych i darczyńców.
 

 

Minister Bogna Janke zapewniła, że przedstawione przez uczestników spotkania uwagi i zastrzeżenia zostaną przekazane Przewodniczącemu Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego Wicepremierowi Piotrowi Glińskiemu, jako organowi odpowiedzialnemu za przedłożenie projektu ustawy Radzie Ministrów. Zgłoszone uwagi zostały również odnotowane przez obecnego na spotkaniu przedstawiciela Biura Prawa i Ustroju KPRP w celu wykorzystania ich w dalszych pracach nad ustawą.

Poleć znajomemu