Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 5 lipca 2021

Szef KPRP o inicjatywach ustawodawczych Prezydenta RP

Pani minister w studio, w tle logotyp stacji telewizyjnej

– Pan Prezydent, poza kwestią pamięci historycznej, do której przywiązuje ogromną wagę, bardzo dużą część swojej działalności i aktywności – zarówno w poprzedniej kadencji, jak i w tej – poświęca kwestiom poprawy życia Polaków, życia rodziny, życia każdego człowieka – mówiła Minister Grażyna Ignaczak-Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP, w poniedziałkowym programie Polski Punkt Widzenia w TV Trwam. 

 

Podczas wywiadu Minister Grażyna Ignaczak-Bandych opowiadała m.in. o projekcie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Projekt ustawy w środę Prezydent RP przekaże na ręce Marszałka Sejmu RP.

 

– To jest wkład Pana Prezydenta w realizację obietnic wielu pokoleń Polaków – mówiła w programie Minister Grażyna Ignaczak-Bandych, Szef KPRP. – Pan Prezydent obiecał Polakom odbudowę tego zespołu pałacowego. Jest to pewne rozliczenie z historią.

 

Podczas rozmowy Szef Kancelarii Prezydenta omawiała założenia wielu prezydenckich inicjatyw ustawodawczych. Przybliżyła m.in. proces wdrażania Centrów Usług Społecznych, tworzenie Centrów 75 plus, projekt ustawy zakazujący odmowy przyjęcia płatności gotówką czy projekt ustawy dotyczący zadośćuczynienia bliskim osób poszkodowanych w wyniku utraty więzi rodzinnych.

 

– Jeżeli jest zgłoszony do Pana Prezydenta jakiś problem społeczny, to Pan Prezydent poprzez inicjatywę legislacyjną stara się go rozwiązać – mówiła Minister Grażyna Ignaczak-Bandych. – Potwierdza to liczba ustaw, które Pan Prezydent przygotowuje i składa w Sejmie.

 

 

Poleć znajomemu