Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 5 maja 2021

W czwartek Prezydent powoła Radę ds. Społecznych

minister stoi na tle polskich flag

W czwartek o godz. 13 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Andrzej Duda powoła Rada ds. Społecznych; działania nowej Rady obejmą całość kwestii dotyczących polityki społecznej m.in. seniorów i osób z niepełnosprawnością – poinformował Wiceszef Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik.
 

– Prace Narodowej Rady Rozwoju nabierają tempa; pracują już dwie Rady wchodzące w jej skład: Rada ds. Ochrony Zdrowia oraz Rada ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. W czwartek o godz. 13 w Pałacu Prezydenckim Prezydent powoła kolejną – tym razem będzie to Rada ds. Społecznych – powiedział Piotr Ćwik.
 

Działania Rady ds. Społecznych objąć mają całość kwestii dotyczących polityki społecznej. – Prezydent wielokrotnie podkreślał, że ważnym jest dla niego, aby wszyscy obywatele mogli korzystać z rozwoju Polski i doświadczać poprawy poziomu życia – powiedział wiceszef Kancelarii Prezydenta RP.
 

Dodał, że aby tak się stało „trzeba się pochylić nad sprawami dotyczącymi osób starszych, osób z niepełnosprawnością, osób wykluczonych czy bezdomnych i takie działania będzie podejmować nowa Rada”.
 

W jej skład – poinformował Piotr Ćwik – wejdzie 16 osób, w tym m.in. czworo doradców Prezydenta, „którzy bardzo aktywnie zajmują się sprawami społecznymi”.
 

Jednym z pierwszych zadań Rady będzie kontynuacja prac nad projektem dotyczącym Centrów Usług Społecznych. Dzięki inicjatywie ustawodawczej Prezydenta od 1 stycznia 2020 r. na poziomie lokalnym mogą być tworzone struktury koordynujące i integrujące usługi społeczne – Centra Usług Społecznych.
 

– Trzeba zrobić pewne podsumowanie. Tworzenie Centrów Usług Społecznych przez samorządy było działaniem dobrowolnym i podjęły się one tego na razie w niewielkie liczbie. Trzeba te dobre wzorce upowszechnić i pokazać, że płyną z tego wymierne korzyści dla mieszkańców – powiedział min. Ćwik.
 

Rada ds. Społecznych przejmie też działania dotyczące deinstytucjonalizacji, czyli kierowania działań i uwagi na osoby potrzebujące wsparcia – zapowiedział wiceszef Kancelarii Prezydenta RP. Przypomniał, że w lutym z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy odbyło się Forum Deinstytucjonalizacji, które było poświęcone takim kwestiom, jak „uspołecznienie, upodmiotowienie i personalizacja w działaniach nastawionych na wsparcie osób starszych”.
 

Zapowiedział, że kolejne posiedzenia Rady ds. Społecznych będą się odbywać z zaangażowaniem podmiotów zewnętrznych. – Do grona Rady na kolejne posiedzenia będą zapraszani zainteresowani, by można było z nimi konsultować ważne projekty – zaznaczył Piotr Ćwik.
 

Wiceszef prezydenckiej kancelarii zapowiedział ponadto, że zamiarem Prezydenta RP jest powołanie jeszcze w maju osobnej Rady ds. Rodziny. – Prezydent mocno podnosił w kampanii wyborczej tematy dotyczące rodziny – przypomniał  minister Ćwik. Dodał, że pod koniec maja zostanie też prawdopodobnie powołana Rada ds. Samorządu Terytorialnego. (PAP)

Poleć znajomemu