Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 19 kwietnia 2021

We wtorek Prezydent podpisze nowelę ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej

Widok na Pałac Prezydencki od strony Krakowskiego Przedmieścia

Andrzej Duda we wtorek uroczyście podpisze nowelizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych – poinformowała prezydencka minister Małgorzata Paprocka. Ustawa to próba zadośćuczynienia za represje, którym byli poddani – dodała.
 

Uroczystość odbędzie się o godz. 14. w Pałacu Prezydenckim.
 

Minister Paprocka wskazała na obywatelski charakter nowelizacji ustawy. Przypomniała, że jej inicjatorami byli Jarosław Maciej Goliszewski, Grzegorz Kostrzewa-Zorbas i Leszek Stall. Pod apelem o wprowadzenie tych zmian podpisało się 141 byłych opozycjonistów.
 

Minister podkreśliła, że celem nowelizacji ustawy jest „dalsza poprawa sytuacji życiowej i materialnej osób szczególnie zasłużonych dla naszej ojczyzny, przede wszystkim działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych”. – Jest to kolejny akt prawny, który jest wyrazem szacunku dla działaczy opozycji antykomunistycznej, a jednocześnie próbą zadośćuczynienia za represje, którym byli poddani – zaznaczyła.
 

Małgorzata Paprocka dodała, że celem ustawy jest zniwelowanie negatywnych skutków represji politycznych godzących przede wszystkim w kwestie związane z wykonywaniem pracy przez osoby represjonowane. – Jak wiadomo, często represje przybierały charakter zmuszania do zaprzestania dotychczasowej pracy, a później osoby dziś szczególnie zasłużone musiały podejmować pracę gorzej płatną, nieadekwatną do umiejętności czy wykształcenia. Ma to negatywne konsekwencje w wysokości dzisiaj pobieranych przez te osoby świadczeń emerytalno-rentowych – przypomniała.
 

Prezydencka minister zaznaczyła, że ustawa pozwala wyeliminować te niesprawiedliwości. – Ponadto wprowadza między innymi możliwość zwolnienia osób zasłużonych z opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej; przewiduje także dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze pięciu dni roboczych – powiedziała.
 

Ustawa dokonuje analogicznych zmian w zakresie uprawnień kombatantów, osób będących ofiarami represji wojennych, jak również cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych. – Jedną z najistotniejszych zmian jest zwiększenia progów dochodowych uprawniających do okresowej pomocy pieniężnej udzielanej przez szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ponadto wprowadza zasadę, że taka pomoc będzie mogła być wypłacana dwa razy w ciągu roku, a nie raz, jak dotychczas – mówiła minister.
 

Jak podkreśliła, z uwagi na zasługi osób, do których ustawa jest skierowana, Prezydent zdecydował o podpisaniu jej w formule uroczystej i przy udziale inicjatorów uchwalenia tych zmian. Dopytywana wyraziła przekonanie, że zmiany wprowadzone ustawą dotyczą grupy kilkudziesięciu tysięcy osób.(PAP)

Poleć znajomemu