Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 15 lipca 2021

Spotkanie inauguracyjne ws. Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej z udziałem Doradcy Łukasza Rzepeckiego

  |   fot. UN Global Compact Network Poland fot. UN Global Compact Network Poland fot. UN Global Compact Network Poland

Doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki uczestniczył w spotkaniu inauguracyjnym ws. Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej. Wydarzenie zorganizowane przez UN Global Compact Network Poland odbyło się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Doradca podczas uroczystości odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do uczestników wydarzenia, w którym Prezydent podkreślił znaczenie poprawy efektywności oraz nawyków i postaw w zakresie edukacji klimatycznej:

 

„Serdecznie pozdrawiam uczestników spotkania inauguracyjnego ws. Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej. Dziękuję za zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu, którego celem ma być poprawa efektywności nauczania w zakresie edukacji klimatycznej. Kwestie związane z ochroną klimatu są dziś szeroko dyskutowane i stanowią przedmiot wspólnych działań społeczności międzynarodowej.(…) Młodzi ludzie żywo interesują się zagadnieniem klimatu i chcą włączać się w działania zapobiegające zmianom klimatycznym. Trudno się temu dziwić, skoro to przyszłe pokolenia w największym stopniu odczują skutki tych zjawisk. Dlatego powinniśmy dokładać wszelkich starań, żeby nie tylko powstrzymać globalne ocieplenie, ale też szeroko i rzetelnie informować o skali problemu i sposobach zapobiegania niekorzystnym zmianom warunków klimatycznych. Edukacja w tej materii to również kształtowanie świadomości, nawyków i postaw proekologicznych. Nasze codzienne wybory, zachowania, świadomość konsumencka zależą od wielu czynników, dlatego zagadnienia związane z ochroną klimatu powinny być uwzględniane w programach nauczania różnych przedmiotów”.

 

Punktem wyjścia do rozmów w ramach Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej było opracowanie merytoryczne oraz postulaty i głosy zebrane w raporcie UN GC Network Poland „Edukacja klimatyczna w Polsce”, którego oficjalna premiera odbyła się podczas wydarzenia.

W Okrągłym Stole dla Edukacji Klimatycznej uczestniczyli także przedstawiciele wszystkich sił politycznych, obecnych w Sejmie.

Poleć znajomemu